پنجشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۹۳

تحقیقات بدیع محمد امینی در مورد تاریخ جمهوریخواهی در ایران

http://vimeo.com/111692989
 تحقیقات بدیع محمد امینی در مورد تاریخ جمهوریخواهی در ایران
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_13.html

برای بخش دوم این بحث لطفاً به لبنک زیر مراجعه کنید
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/19-2014.html 

در ویدیو زیر آقای محمد امینی در مصاحبه ای در برنامه برگی از تاریخ آقای حسین مهری، در تاریخ دوازدهم نوامبر 2014، بحث تازه ای را در مورد تاریخ جمهوریخواهی در میان دیوانسالاران ایران از زمان محمد شاه قاجار باز می کند که بسیار آموزنده است. آقای امینی بحث را به دوران قاجار محدود نکرده و به همکاری اولیه رضا شاه با جمهوریخواهان می پردازد. از سوی دیگر نظرات علامه دهخدا را در مورد جمهوریت در ایران چه در دوران مشروطه و چه در دوران مصدق ذکر می کند و اشاره ای نیز به مطرح شدن علامه دهخدا در این رابطه در زمان خروج شاه از ایران در دوران حسین فاطمی و مصدق می شود. موضوع این گفتار آقای محمد امینی با برنامه برگی از تاریخ بیان تحقیقات بدیع ایشان در این عرصه از تاریخ ایران است که واقعاً شنیدنی است.

بايگانی وبلاگ