جمعه، تیر ۰۵، ۱۳۹۴

تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کربن است و نه ضدیت با جی ام او

تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کربن است و نه ضدیت با جی ام او
http://iranscope.blogspot.com/2015/06/blog-post_30.html
 
Evolution of Plants Solves CO2 not Anti-GMO
 
میزان رکورد تاریخی دی اکسید کربن دلیل اصلی تغییرات آب و هوایی بوده و خطر آن برای بشریت تا حدی مستدل است که حتی پاپ هفته گذشته در این مورد هشدار داد (1).
 
همه تلاشها در نیم قرن گذشته برای حل مسأله گازکربنیک با نصیحت کردن به انسانها در جهت تغییر سبک زندگی با شکست روبرو شده است. میزان بالای دی اکسید کرین واقعیت کره زمین است و حل آن در گرو تکامل گیاهان می باشد که میزان گازکربنیک را از همان آغاز زندگی بیولوژیک در زمین جبران می کرده اند. رساله ای علمی پژوهشی در سال 2010 به وضوح تغییرات لازم را در زندگی گیاهی برای جذب میزان بالای گاز کربنیک در کره ارض، نشان داد (2).
 
پیشرفت لازم برای ایجاد تکامل جدید در زندگی گیاهی توسط تغییرات ژنی گیاهان بعنی جی ام او، قابل انجام است، یعنی می توان با گیاهان کاری کرد که میزان فتوسنتز را برای جبران میزان کنونی دی اکسید کربن، افزایش دهند. جنبش ضد جی ام او، به چنین پیشرفتی لطمه وارد کرده است. لطفاً نگاهی به کامنتهای زیر مقاله ای که در مورد ارزش جی ام او منتشر کردم بیاندازید تا جنگ مذهبی فعالان ضد جی ام او را علیه تکامل لازم گیاهان، مشاهده کنید (3).
 
اولین تکامل عمده در زندگی بیولوژیک با ابزارسازی بشر صورت گرفت که اقدامی بسیار *غیر*طبیعی بود؛ اما، همه ترقی مان را مدیون آن تکامل در قلمرو حیوانات هستیم (4). اکنون وقت آن رسیده که تکامل عمده گیاهان را توسط جی ام او برای حمایت از بقاء انواع در کره زمین، انجام دهیم. برعکس ادعاهای فعالان ضد جی ام او، عدم انجام شیفت جی ام او، بشریت را در خطر قرار خواهد داد. نیروهای ترقی خواهی که از جنبش ضد جی ام او حمایت می کنند بدخدمتی به بشریت می کنند (5). فهمیدن عوارض جانبی جی ام او، و جبران آن، نظیر عوارض جانبی ابزارسازی است، که کاری در حال انجام برای میلیونها سال زندگی بشریت بوده و دلیلی برای متوقف کردن این تکامل بسیار لازم در زندگی نباتی نیست. بقاء ما بر این تغییر تکاملی متکی است.

سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
ششم تیر ماه 1394
June 27, 2015
 
 
پانویس:


3. بازگشت پرشتاب در توليد غذا
http://www.ghandchi.com/710-AcceleratedReturns.htm

لطفاً برای دیدن کامنت های ذکر شده به متن انگلیسی در زیر مراجعه کنید  

Accelerated returns in food production
http://www.kurzweilai.net/accelerated-returns-in-food-production

4. ابزار هوشمند: شالوده تمدني نوين-ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentTools.htm 

Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization-Second Edition
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentToolsEng.htm

5. خيزش جنبش ارتجاعی ضد جی ام او
http://www.ghandchi.com/808-reactionary-anti-gmo.htm 
 
  
 
متون برگزیده

 
Evolution of Plants Solves CO2 not Anti-GMO
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/948-evolution-plants-english.htm

تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کرین است و نه ضدیت با جی ام او
http://www.ghandchi.com/948-evolution-plants.htm
 
The historical levels of CO2 is the main reason of climate change and the threat to humanity is so much established that even the Pope made a warning about it last week (1).
 
For half a century, all efforts to fix CO2 issue by advising humans about changing life styles have failed. The increased levels of CO2 are a reality of planet Earth and the solution requires an evolutionary change in plants which compensated for CO2 levels ever since we have had biological life on Earth. A scientifc research paper in 2010 clearly showed the change needed in plant life to absorb the new high levels of CO2 of Earth (2).
 
The progress needed to induce the new evolution of plant life is by modifying the plant genes, i.e. one can make plants to increase their levels of photosynthesis to match the current levels of CO2.  Anti-GMO movement has been damaging such a progress. Please just take a look at some of the comments below a paper I published about value of GMO to see the religious war of anti-GMO activists against this needed evolution of plants (3).
 
The first major evolutionary change in biological life was done by tool-making of humans which was very UNnatural and we owe all our progress to that evolution in the animal kingdom (4). It is now time to work the major evolution of plants by GMO to support the survival of our species on planet Earth. Contrary to the claims of anti-GMO activists, failing to make the GMO shift will endanger humanity. The progressive forces supporting the anti-GMO movement are doing a disservice to humanity (5). Understanding the sideeffects of GMO and compensating for it, is just like the side-effects of tool-making that has been a work-in-progress for humanity for millions of years and is no reason to stop the much needed evolution of the plant life. Our survial relies on the new evolutionary change.

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com

June 27, 2015

Footnotes:
 
 
2. Phytosequestration: Carbon Biosequestration by Plants and the Prospects of Genetic Engineering
https://www.cabrillo.edu/~ncrane/bio1c/botPDFs/phytosequestration%20of%20carbon.pdf
 
 
4. Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization-Second Edition
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentToolsEng.htm
 
5. خيزش جنبش ارتجاعی ضد جی ام او
http://www.ghandchi.com/808-reactionary-anti-gmo.htm
 
 
 
 
Featured Topics
http://featured.ghandchi.com 

 
 

ایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ