شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۴

آقای اوباما، آیا زمان قدردانی از ری کورزویل فرا نرسیده است

آقای اوباما، آیا زمان قدردانی از ری کورزویل فرا نرسیده است
 http://iranscope.blogspot.com/2015/06/blog-post_6.html
 
Mr. Obama, Isn't it Time to Honor Ray Kurzweil
 
پرزیدنت اوباما عزیز،
 
آیا وقت آن نرسیده که از ری کورزویل برای پارادیم سینگولاریته تکنولوژیک قدردانی شود؟ با ری یکسالی است که تماسی نداشته ام و نمی دانم اگر برنامه ای در دولت آمریکا برای سپاسگزاری از خدمات بزرگ او در دست باشد، خدماتی که به درک ما از جهان و خودمان، از طریق نشان دادن مجاورت سینگولاریته ای در سفر طولانی بشریت در نزدیکی سال 2045، به انجام رسانده است (1).
 
آنچه ری نشان داده، نه تنها بر استراتژی مؤسسات جهانی نظیر سازمان ملل اثر می گذارد بلکه برنامه های هر کشور، خانواده و فرد را دگرگون می کند. بسیاری از کشورهای دیگر نظیر روسیه از هم اکنون همایش هایی را بر حول سینگولاریته 2045 در سطح ملی آغاز کرده اند، و مایه شگفتی است در آمریکایی که خود کورزویل زندگی و کار می کند و بیشترین خدمات را نظیر تأسیس دانشگاه سینگولاریته در کالیفرنیا انجام داده است، دستاوردهای بزرگ او در عرصه سینگولاریته که بر همه جوانب زندگی ما اثر داشته، هنوز ارج گذاری نشده است (2).
 
مایه تأسف است که ما بطور فعال از ویزیون ری کورزویل برای برنامه ریزی رهبری علم و تکنولوژی در قرن بیست و یکم، بهره وری نمی کنیم. سینگولاریته تنها پارادیمی جدید در مورد آینده علم نیست؛ بلکه آموزش و پرورش، بهداشت، سیستمهای دفاعی و مالی می توانند به شکل بهتری با استفاده از دیدگاه سینگولاریته، ساخته شوند (3).
 
ری کورزویل سرمایه بزرگ بشریت در عصر ماست، همانگونه که آلبرت اینشتین دارایی بزرگ بشریت در نیمه قرن بیستم بود. تواضع ری نباید دلیلی باشد که تأثیر عظیم ویزیون، علم و اختراعات او را بر دنیای حاضر، مشاهده نکنیم (4).
 
 با آرزوی بهترین ها،

سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
شانزدهم خرداد ماه 1394
June 6, 2015
 
 
پانویس:
 
1. Ray Kurzweil: Singularity is Near
http://www.singularity.com
 
2. مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil.htm
 
3. نقطه انفصالی: پاراديم جديد آينده نگری
http://www.ghandchi.com/716-singularity-paradigm.htm
 
 
 
 
Mr. Obama, Isn't it Time to Honor Ray Kurzweil
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/931-kurzweil-obama-english.htm

آقای اوباما، آیا زمان قدردانی از ری کورزویل فرا نرسیده است
http://www.ghandchi.com/931-kurzweil-obama.htm
 
Dear President Obama,

Isn't it about time to recognize Ray Kurzweil for his technological singularity paradigm? I have not been in contact with Ray for about a year and do not know if there is anything in the works by the US government to recognize his great contributions to our understanding of our world and ourselves, by showing the proximity of a Singularity in the long journey of humanity to be as close as 2045 (1).
 
What Ray has shown, not only impacts the strategies for world bodies like United Nations but impacts plans of every country, every family and every individual. Many other countries like Russia have already started conventions centered around 2045 Singularity at national scale, and it is surprising that the United States where Mr. Kurzweil lives, works and contributes the most, such as founding the Singularity University in California, has not recognized him for his great achievement in the area of Singularity, which impacts every aspect of our lives (2).
 
It is a pity that we are not actively taking advantage of Ray Kurzweil's vision to plan for science and technology leadership of the 21st century. The Singularity is not just a new paradigm for thinking about the future of science; but also our education, healthcare, defense and financial systems can be better built by using this scientific outlook (3).
 
Ray Kurzweil is a great asset for humanity in our times, the same way Albert Einstein was a great asset for humanity in the mid twentieth century. Ray's humility should not be a reason for us not to see the immense impact of his vision, science and inventions on our world (4).
 
All the Best,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com

June 6, 2015


Footnotes:
 
1. Ray Kurzweil: Singularity is Near
 
2. Singularity Topics with Kurzweil's Comments
 
3. Singularity: A New Paradigm of Futurism
http://www.ghandchi.com/716-singularity-paradigm-eng.htm
 
 

 

ایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ