شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۴

چرا صدای آمریکا موفق تر از رادیو فردا است

چرا صدای آمریکا موفق تر از رادیو فردا است
 http://iranscope.blogspot.com/2015/06/blog-post_84.html
 
Why VOA is More Successful than Radio Farda
 
ممکن است شگفت انگیز باشد که بگوییم رادیو فردا عموماً مدیریت بهتری در دهسال گذشته داشته است و کارمندانش با اشتیاق و تلاش بیشتری کار می کنند که در گزارش های وب آنها آشکار است؛ با اینحال، صدای آمریکا بسیار بیش از رادیو فردا مورد توجه مردم است. ممکن است گفته شود که مارک صدای آمریکا تاریخ طولانی تری دارد اما این علت همه ماجرا نیست. رادیو فردا از منشأ رادیو اروپای آزاد است که توسط سازمان سیا راه اندازی شده است. در اتحاد شوروی این واقعیت می توانست بر تعداد کسانی که این برنامه را دوست داشتند بیافزاید در صورتیکه برای ایران این قضیه عامل کاهش علاقه است. نه تنها کودتای 28 مرداد 1332 علیه مصدق در ایران تصویر بدی از سازمان سیا در میان ایرانیان خلق کرده است که پسر محمد رضا شاه نیز از سیا فاصله می گیرد، بلکه حتی بی بی سی تا به امروز به دلیل همکاری با کودتای سیا در آن زمان شهرت بدی دارد. صدای آمریکا چنین تصویری را در میان مردم ایران ندارد. ایرانیان به بسیاری از منابع خبری در داخل ایران نیز به دلیل مشابهی بی اعتماد هستند، یعنی بخاطر آنکه آن رسانه ها تحت کنترل مقامات امنیتی هستند.
 
اساساً مردم ایران اول به دلیل کیفیت برنامه ها نیست که به صدای آمریکا مراجعه می کنند. آنها صدای آمریکا را انتخاب می کنند چون که می خواهند در چند کلمه بدانند آمریکا در مورد مسائل مختلف خبری چه فکر می کند. به همین دلیل هم متون خبری صدای آمریکا در گذشته بسیار کوتاه و بیان اصل مطلب بود اما بتازگی بخش فارسی صدای آمریکا گزارشهای خبری انشاء وار منتشر می کند که خوانندگان نمی خوانند (البته این موضوع اصلی بحث در اینجا نیست). مردم درباره اخبار صدای آمریکا بعنوان خبرهای ابژکتیف می نگرند در صورتیکه تصور می کنند چون منشأ رادیو فردا از سازمان سیا است، کار آنها عملیات پنهانی است و نه منبع خبر عینی و در نتیجه اعتمادی نمی کنند، گرچه در واقعیت بسیاری از گزارشات رادیو فردا خیلی هم متعادل بوده و برای تهیه شان کار پژوهشی جامع انجام شده است. تصویر عملیات پنهانی نه تنها به رادیو فردا آسیب زده است، بلکه برخی تلاشهای اسرائیل برای سوء استفاده از بخش فارسی صدای آمریکا بعنوان فرونت به تصویر ذهنی از صدای آمریکا در ایران لطمه وارد آورده است، به همان شکلی که رادیو اسرائیل در ایران همیشه ناموفق بود (1).
 
نمی گویم که برنامه های رادیو فردا نظیر رادیو اسرائیل است. در واقع، هرچند بعنوان بخشی از رادیو اروپای آزاد بمثابه گروه برنامه های خبری سازمان سیا نظیر رادیو مارتی که برای کوبا برنامه پخش می کرد، آغاز به کار کرد، اما در عمل، رادیو فردا اساساً صدایی معتدل بوده است و بلندگوی مواضع عقابهای نئوکان نبوده و بیشتر از نظرات اصلاح طلبان اسلامی حمایت کرده، معهذا تصویری که از آنها وجود دارد، بویژه به دلیل پخش آن از پراگ، به آنها حالت برخی عملیات سازمان سیا را نظیر فعالیتهای فراقانونی سی آی ای در جمهوری چک، لهستان، رومانی و مناطق دیگر اروپای شرقی در دوران بعد از یازدهم سپتامبر، داده است. در مقایسه، صدای آمریکا که از واشنگتن پخش می شود بعنوان برنامه ای متعادل تر دیده می شود.
 
جالب توجه است فرانسه که پخش برنامه های بین المللی خبری خود را در سالهای اخیر افزایش داده، بر پخش از پاریس تأکید دارد. حتی تلویزیون سی سی تی وی چین به زبان انگلیسی تلاش می کند که بگوید از واشنگتن پخش می شود. مایه شگفتی است که دولت آمریکا این کار را نمی کند که همه برنامه های خبری خود را در واشنگتن جمع کند. ممکن است کار در پراگ ارزان تر تمام شود، اما نظیر فروش عطر است که مردم عطر پاریسی می خرند حتی اگر مخارجش بیشتر باشد. واقعیت این است که در جایی نظیر پراگ، راحت تر می شود تعادل را به یک جهت مشخص سوق داد، اما کنترل یکجانبه در جایی نظیر واشنگتن هر قدر هم گروه های لابی تلاش کنند، به این راحتی ممکن نیست (2).
 
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
سی ام خرداد ماه 1394
June 20, 2015
 
 
پانویس:
 
1. دگان، صدای آمریکا و اهداف اسراییل
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa.htm

Dagan, VOA and Israel's Objectives
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa-english.htm

2. شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm

Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups-english.htm  
 
متون برگزیده

 
Why VOA is More Successful than Radio Farda
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/943-radiofarda-voa-english.htm

چرا صدای آمریکا موفق تر از رادیو فردا است
http://www.ghandchi.com/943-radiofarda-voa.htm
 
It may be very surprising that generally Radio Farda has had better management than VOA in the last ten years and the staff at Radio Farda are more dedicated to their jobs and put more efforts and this can be seen from the web reports of Radio Farda but VOA has a lot more audience than Radio Farda. One may say it is because the VOA brand has had a longer history but that is not all. Radio Farda is from the RFE/RL origin that was started by CIA. In the Soviet Union, that reality by itself could boost the number of people liking a station whereas for Iran, that is a damper. Not only the 1953 Coup against Mossadegh in Iran has created a bad image of CIA among Iranians which even Shah's son distances himself from it, even the BBC to this day has a bad reputation because of cooperating with the CIA coup at that time. VOA does not have such an image among Iranians. Iranians do not trust many news sources inside Iran either because of the same reason, i.e. for being controlled by intelligence authorities.
 
Basically people in Iran do not first go to VOA for the quality of its programs. They choose VOA because they want to know what the US thinks about different issues in a nutshell. That is why VOA news items were very short to the point in the past but recently VOA Persian is posting long news reports which are ignored by the readers (that is not the main topic here in this discussion). People think of VOA news as objective news whereas thinking that Radio Farda has had CIA background, they think of it as a covert activity and not an objective news source and ignore it, although in reality a lot of their reports are very balanced and are thoroughly investigated. The image of covert operations hurts not only Radio Farda, even some attempts by Israel trying to misuse VOA Persian as a front has hurt the VOA's image in Iran, the same way Radio Israel was always unsuccessful (1).
 
I am not saying the Radio Farda's programming is like Radio Israel. In fact, although it started as part of RFE/RL group of CIA originated broadcasts such as Radio Marti for Cuba, but in practice, Radio Farda has been moslty a moderate voice and not been the mouthpiece of a neocon hawkish approach and has been mostly supportive of Islamic Reformists, nonetheless the image they have, especially being broadcasted from Prague, gives them that CIA looks of some covert operations overseas like the extrajudicial CIA activities in Czech Republic, Poland, Romania and other Eastern European areas in the post-911 era. In contrast, VOA being broadcasted from Washington, DC is seen as being more balanced.
 
It is interesting that France which has increased its broadcasts worldwide in the last few years, emphasizes broadcasting from Paris. Even the Chinese CCTV English tries to say it is broadcasting from DC. It is suprising that US is not doing that by consolidaing all broadcasting in Washington DC. Maybe it is cheaper to run business from Prague but it is like selling perfumes, people buy Parisian perfumes even when it costs more. The reality is that in a place like Prague, it is easy to sway the balance to one direction but it is not so easily doable to make one sided control of news in DC no matter how hard the various lobby groups try (2).
 
Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com

June 20, 2015

Footnotes:
 
1. Dagan, VOA and Israel's Objectives
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa-english.htm

دگان، صدای آمریکا و اهداف اسراییل
http://www.ghandchi.com/910-israel-voa.htm
 
2.Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups-english.htm

شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm 
 
 
 
Featured Topics
http://featured.ghandchi.com 


 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ