دوشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۹

بازداشت عیسی خان حاتمی عضو شورای جبهه ملی ایران


بازداشت عیسی خان حاتمی عضو شورای جبهه ملی ایران

یک روزنامه نگار دیگر راهی زندان می شود

عیسی خان حاتمی روزنامه نگار،مدیر مجله لغو امتیاز شده ایرانمهر،دبیر اجرائی همبستگی برایدموکراسی وحقوق بشر در ایران،هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران که در سال 1388 حدود دو ماه در زندان اوین بازداشت و با وثیقه آزادشده بود. ایشان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و دوسال زندان محکوم شده بود. با اعتراض وکلای پرونده آقایان دادخواه و فرشاد پرونده در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت. با اینکه بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین جرائم مطبوعاتی باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود با این وجود در دادگاه تجدیدنظر حکم صادره تائید گردید.بر اساس برگه احضاریه اجرای احکام دادسرای مقدس مستقر در اوین که در ششم بهمن ماه ابلاغ شده بود ایشان سه روز پس از رویت خود را به زندان اوین معرفی می کرد. و در صورت عدم حضور به موقع منجر به صدور حکم جلب خواهد شد.با زندانی شدن این روزنامه نگار دولت جمهوری اسلامی به تنهائیدر صدر کشورهای زندان کننده روزنامه نگاران در خواهد آمد.لازم به گفتن است پس از واژگونی بن علی در تونس و بویژه مبارک در مصر فشار بر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و دانشجوائی در جمهوری اسلامی بیشتر شده است.


بايگانی وبلاگ