پنجشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۹

م.سحر-دو رباعی در باره عربده کشی در مجلس شورای اسلامی


دو رباعی م.سحر در باره عربده کشی در مجلس شورای اسلامی
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-64899

تفرج در باغ وحش با دیدن فیلم ، مجلس شورای اسلامی و هروله اوباش بر کرسی های نمایندگی مردم ایران که برسر و کله خود می کوفتند وعربده کشان اعدام این وآن راخواستار بودند دو رباعی زیرنوشته و سپس دو رباعی دیگر بر آن افزوده شد اما قبل از خواندن رباعیات چهارگانه تفرج کوتاهی در این باغ وحش ، موجب انبساط خاطر است

http://www.youtube.com/watch?v=zMPW9fZQ1pA

....................................................

این مجلس اسلام که جوش آورده ست

کوهی ست که زاییده و موش آورده ست

روباه و سگ و دراز گوش آورده ست

در ظل خدا وطن فروش آورده ست

***

اجماع خر ازمجمع ملاخوشتر

سگدانی ازین صحنهء غوغا خوشتر

بیغولهء دد بهتر ازین لانهء جهل

اسطبل ازین مجلس اعلا خوشتر

***

آمد خبر از مجلس اسلامم دوش

کافتاده میان وکلا جوش و خروش

پرسیدم و در جواب ماندندخموش

کاین مجلس ملی است یا باغ وحوش؟

***

بر اهل وطن این همه ذلت تاکی؟

این خاک ، فتاده در مذلّت تا کی؟

این مایه بلا ، اینهمه علت تاکی؟

وین جانوران وکیل ملت تا کی؟

م.سحر

پاریس،15.2.2011

برگرفته از : ایرانگلوبال

انتشار از: Eghbal Eghbali
iran#

بايگانی وبلاگ