پنجشنبه، دی ۱۴، ۱۳۹۱

سکولاريسم نو: عاقبت هشت سال کار در صدای آمريکا
سکولاريسم نو: عاقبت هشت سال کار در صدای آمريکاتوضيح: همکاران سکولاريسم نو در سايت شخصی آقای سام قندچی به مطلبی برخوردند که از تلاش کاوه باسمنجی در صدای آمريکا برای پايان دادن به کار ايشان حکايت داشت. کسانی که با نوشته ها و انديشه های آقای قندچی آشنا هستند می دانند که ايشان يکی از پيشاهنگان معرفی مفاهيم مختلفی همچون «سکولاريسم»، «آينده نگری» و «نقطهء اتصالی» بوده و نوشته هايشان از مهمترين منابع مربوط به اين موضوعات است. ايشان هشت سال پيش، به دعوت صدای امريکا، کار خود را در سانفرانسيسکو رها کرده و همراه با خانواده به واشنگتن دی.سی رفتند تا عهده دار مسئوليتی در سايت اين سازمان شوند. اکنون در نامهء ايشان می خوانيم که مسئولان صدای امريکا به ناگهان و با زننده ترين لحن ها به خدمات ايشان خاتمه داده اند. ما با انتشار مقالهء ايشان و ترجمهء نامهء پايان خدمت ايشان از اينکه صدای امريکا به اين حال و روز افتاده است متأسفيم و برای آقای قندچی روزگار بهتری را آرزو می کنيم...

 لطفاً بقيه را در لينک زير مطالعه کنيدiran#

بايگانی وبلاگ