چهارشنبه، دی ۲۷، ۱۳۹۱

چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟

چه کسی در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی دروغ می گويد؟
سام قندچی
English Version
http://www.ghandchi.com/740-reza-pahlavi-parviz-sabeti-eng.htm

آقای نيک آهنگ کوثر هنگام مصاحبه با رضا پهلوی بخاطر شک کردن خود در مورد رابطه رضا پهلوی و پرويز ثابتی در 6 سال پيش، از آقای رضا پهلوی عذرخواهی کرده است. اما اين موضوع رابطه آقای ثابتی با آقای رضا پهلوی همانطور که آقای نيک آهنگ کوثر نيز می گويد 6 سال پيش در مجله نيويورکر گفته شده بود و یعد هم دکتر منوچهر گنجی، از نزديکان خود آقای رضا پهلوی، گقتند که آقای پرويز ثابتی يکی از سه مشاور اصلی آقای رضا پهلوی است. آقای منوچهر گنجی گفت که شهريار آهی نيز يکی ديگر از سه مشاور اصلی رضا پهلوی است. اگر آقای رضا پهلوی آنگونه که امروز می گويند فقط يکی دوبار آنهم اوائل سالهای بعد از انقلاب آقای پرويز ثابتی را ديده اند و هيچ رابطه ای نداشته اند، چطور اين 6 سال اين حرفها را تکذيب نکردند بويژه وقتی کسانی نظير دکتر منوچهر گنجی گفتند که آقای پرويز ثابتی از سه مشاور اصلی آقای رضا پهلوی هستند. اينجا بالاخره چه کسی دارد دروغ ميگويد؟

برای مشاهده مصاحبه آقای نيک آهنگ کوثر با آقای رضا پهلوی لطفا به لينک زير مراجعه کنيد:

http://www.youtube.com/watch?v=4J3A9ZIfys4


iran#

بايگانی وبلاگ