چهارشنبه، دی ۲۰، ۱۳۹۱

جبهه دموکراتیک ایران-مهندس حشمت الله طبرزدی‎

مهندس حشمت الله طبرزدی‎
منبع: فيس بوک

مهندس طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران به صورت مشروط در مرخصی هستند.شرط مرخصی او ان گونه که خانواده اش اعلام کرده اند سکوت و عدم دیدار با فعالان سیاسی است. این مبارز در حال حاضر به خاطر رعایت حال مادر و اعضای خانواده به این شرایط تن داده تا پس از 14 سال بتواند کمی در کنار خانواده باشد و احیانا به امور ان ها رسیدگی کند. بنا براین طبرزدی ازاد نگردیده و هنوز 5 سال از حبس غیر قانونی اش باقی مانده است. روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران.
 جبهه دموکراتیک ایران

Heshmat Tabarzadi, an engineer, Secretary General of the Iran Democratic Front and spokesperson for the Coalition for Democracy and Human Rights, is on conditional prison leave. His family announced that the condition set for his temporary release is that he remains silent and declines to meet with any political activists.
 After 14 years, due to the physical condition of his mother and his family members, this fierce activist has resigned himself to accept these conditions in order to spend some time by his family’s side and handle their matters.
 Heshmat Tabarzadi is on furlough after which he will return to prison and endure 5 more years of illegal imprisonment.
 Iran Democratic Front

iran#

بايگانی وبلاگ