دوشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۱

مقالات تازه سام قندچی و ايرانسکوپ

مقالات تازه سام قندچی و ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com/new-articles.htm

با درود،

برای استفاده از مقالات جديد ایرانسکوپ و سام قندچی لطفا به وبلاگ های ايرانسکوپ و يا آينده نگر مراجعه کنيد. اين مقالات کپی رايت ندارند تا برای کسانيکه دوست دارند پخش کنند مانعی ايجاد نشود. لطفا اگر توزيع می کنيد در کليت مقالات تغييری ندهيد تا خارج از زمينه نوشتار درک نشوند.

http://iranscope.blogspot.com

http://ayandehnegar.blogspot.com


با سپاس و آرزوی موفقيت برای شما و عزيزانتان در سال جديد،
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Norouz/saltahvil.htm

لينک های مرتبط:
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com/iranscope/index-alt.html
http://netvibes.com/ayandehnegar


Sam Ghandchi's New Articles
http://www.ghandchi.com/new-articles.htm

Greetings,

For new English articles, please check IranscopeSciTech postings. The articles by Iranscope or Sam Ghandchi do not have copyright so that if you wish to distribute them, you would not run into any headache. But please if distributing, use the articles in their entirety so that they will not be misunderstood out of context.


http://iranscopescitech.stumbleupon.com


With thanks and best wishes for you and your loved ones in the new year
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Norouz/saltahvil.htm

Related Links:
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com/iranscope/index-alt.html
http://netvibes.com/ayandehnegar


iran#

بايگانی وبلاگ