چهارشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۴

وصف حال بخش فارسی صدای آمریکا

 
وصف حال بخش فارسی صدای آمریکا
http://iranscope.blogspot.com/2015/07/blog-post_84.html

 
VOA Persian Service Reality Check
 

"اول به سراغ سوسیالیستها رفتند، اعتراضی نکردم
چرا که سوسیالیست نبودم
پس از آن به سراغ اتحادیه ها رفتند و اعتراضی نکردم
چرا که اتحادیه ای نبودم
سپس به سراغ یهودی ها رفتند و اعتراضی نکردم
چرا که یهودی نبودم
سرانجام به سراغ من آمدند، دیگر کسی نمانده بود که اعتراضی کند

برتولت برشت با الهام از فردریش گوستاو امیل مارتین نیمولر"
 
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com 
اول مرداد ماه 1394
July 22, 2015
 
پانویس:
 
*پتیشن در ارتباط با صدای آمریکا
 
Petition related to VOA
 
*بحث هایی در مورد صدای آمریکا
 
Discussions about VOA
 


 
متون برگزیده

 

 
VOA Persian Service Reality Check
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/962-voa-brecht-english.htm

وصف حال بخش فارسی صدای آمریکا
http://www.ghandchi.com/962-voa-brecht.htm

"First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.
Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.
Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.
Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

Bertolt Brecht, inspired by Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller"
 
Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
July 22, 2015

Footnotes:
 
*Petition related to VOA
 
پتیشن در ارتباط با صدای آمریکا
 
*Discussions about VOA
 
بحث هایی در مورد صدای آمریکا
 
 
 

 
Featured Topics
http://featured.ghandchi.com  

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ