پنجشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۴

مصاحبه بسیار مهم مهندس طبرزدی در مورد مسائل کلیدی در جنبش سیاسی ایران

حشمت طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در برنامه گفت و شنود از سیمای رهایی
http://iranscope.blogspot.com/2015/07/blog-post_90.html

خلاصه ایرانسکوپ از مصاحبه: گفتگویی با مهندس حشمت طبرزدی در مورد پیشینه فعالیت های سیاسی و تطور فکری و تجربه های زندان او از ابتدا تا ایجاد جبهه دموکراتیک ایران و تا به امروز و چگونگی رسیدن به سکولاریسم و بحث جزییات منشور جبهه دموکراتیک ایران. تاریخ انتشار پیام دانشجو که ارگان جبهه دموکراتیک نبود، تعطیل نشریه و چاپ مجدد در برهه های مختلف زمانی و هیئت تحریریه آن. امروز دوستان جبهه در خارج مرز پیام دانشجویی منتشر می کنند که خواسته اند ارگان باشد اما عملاً به اذعان خود آنها چنین نیست و موفق نبوده است. همچنین در مورد تاریخ سرکوب این تشکیلات، زندان و خروج برخی فعالان این جبهه از ایران و بالاخره مسأله تجدید سازمان جبهه دموکراتیک و وضعیت پیش رو. اشاره به بحث هایی که از همان بدو تأسیس در مورد ایجاد حزب یا جبهه وجود داشت و اینکه جبهه ملی مصدق الگوی این جمع بود. آنها اطلاعی از ایجاد سازمانی بنام *جبهه دموکراتیک* که از سوی عده ای از اعضا سابق جبهه ملی و دیگران در نخستین سال های انقلاب بوجود آمده بود نداشتند. پاسخ به اتهاماتی که گویی در زندان یا بیرون نظر منتشر می کنند و غیره و اینکه در واقع طبرزدی ها ایده های جدید و مبارزه دموکراتیک نویی را در جنبش مطرح کرده اند، کسانی نظیر ستار بهشتی ها. منتقدین اولیه از میان برخی سلطنت طلبان بودند و نیز آنها که فقط می گفتند مبارزه واقعی یعنی عملیات مسلحانه. اما کم کم با دیدن منصور اسانلو و دیگران و دیدن خود این مبارزات مسالمت آمیز در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر دیدند که ما چه هستیم و این مبارزات ادامه یافت. با اینحال همواره عده ای هم بدبین هستند و خواهند بود و ما هم توجهی به این حرفهای برخی سلطنت طلبان در برون مرز که فحاشی می کنند و در گذشته می گفتند طبرزدی از خودشان است نداریم. مبارزه ما ادامه فعالیتهایی بود که مسالمت آمیز بود نظیر جبهه ملی، کانون نویسندگان و فعالین مدنی و کسانی که مکتب مصدق را مطرح می کردند و بر مسائل حقوق بشری و فرهنگ دموکراسی خواهی تأکید می کردند. این حرکت برای انقلابی دموکراتیک در ایران است با فرهنگ مدرنیسم و مخالفت با تحجر مذهبی و تبعیض ها ولی همیشه کار تشکیلاتی و جمعی کردم. حمایت اپوزیسیون ستنی از این جنبش جدید کم کم و بویژه در دوران جنبش سبز شکل گرفت و انقلاب انفورماتیک هم به این جنبش نو کمک کرده است. در مورد دلیل عدم متحد عمل نکردن جنبشهای مختلف نظیر مبارزات معلمان و پرستاران در داخل ایران توضیح می دهد. در پایان بحث بسیار جالبی درباره موضوع پادشاهی خواهان در جنبش دموکراتیک ایران در دوران بعد از پهلوی در مقایسه با دوران بعد از قاجار ارائه می دهد. و بالاخره مسأله تحمل نظر مخالف. تجربه مشابه تمامیت خواهی مؤتلفه در دوران انقلاب 1357 که در زندان تمامیت خواهی خود را نشان داده بودند و تجربه زندانیان زمان شاه در آن مورد که جنبش متأسفانه مورد توجه قرار نداد. امروز هم در زندان و خارج امکان ارزیابی از نیروهایی است که تمامیت خواهانه عمل می کنند.


 

منیع:
https://www.youtube.com/watch?v=BZRAouWOCJA

ایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ