سه‌شنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۹

اتاق روانکاوی زیگموند فروید

ارسالی مهدی خانباباتهرانی

اتاق روانکاوی زیگموند فروید
این اتاق روانکاوی زیگموند فروید و تخت معروف او است که به صورت اصلی حفظ می شود .عکس را به یکی از کارشناسان دستباف های عشایری نشان دادم : آن که به روی دیوار است قفقازی و روی تخت و روی زمین از ناب ترین دست باف های ایران است .روی کاناپه قشقائی وروی زمین هریس است .ت


بايگانی وبلاگ