پنجشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۹۰

شکوه میرزادگی-در اندوه از دست دادن مهرداد مشایخی

شکوه میرزادگی-در اندوه از دست دادن مهرداد مشایخی
کميته بين المللی نجات پاسارگاد
http://www.savepasargad.com/2011-October/mehrdad-mashsyekh.htm

با اندوه بسیار خبر شدیم که ساعتی پیش دکتر مهرداد مشایخی، زندگی را وداع گفت.

دکتر مشایخی از انسان های نیک و از شخصیت های علمی و سیاسی با ارزش معاصر ما بود

نگاه سرشار از منطق، دورنگری، و در عین حال دلسوزانه او به مسایل ایران جایگاه با اهمیتی را در اپوزیسیون به او اختصاص داده است که به طور قطع نبود فیزیکی ایشان از اهمیت آن نخواهد کاست.

در عین حال دکتر مشایخی از معدود شخصیت های سیاسی بود که نسبت به فرهنگ ایران، و میراث فرهنگی و تاریخی آن نگاهی جدی و علاقمند داشت و بنیاد میراث پاسارگاد همیشه از پشتیانی ایشان برخوردار بود.

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد، از دست دادن دکتر مشایخی را به همسر ایشان خانم آزیتا مشایخی، اقوام، دوستان، همراهان سیاسی ایشان، و جامعه علمی و فرهنگی ایران تسلیت می گویدیاد روشن او همیشه با ما خواهد بود
شکوه میرزادگی
از سوی کمیته بین المللی نجات پاسارگاد
http://www.savepasargad.com
پنجم اکتبر 2011------------------------------------------------------------------------------

سايت ايرانسکوپ نيز درگذشت دکتر مهرداد مشايخی را به خانواده و دوستان او تسليت گفته و برايشان آرزوی صبر می کند.
سام قندچی

iran#

بايگانی وبلاگ