دوشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۰

هشدار – جان حسين رونقي در معرض خطر است!


هشدار – جان حسين رونقي در معرض خطر است!
http://farsi.iranbriefing.net/?p=16147

حسين رونقي ملكي وبلاگ نويس زنداني قريب به دو سال است كه در اسارت به سر مي برد. او با توجه به درد شديد و مشكلاتي كه بيماري كليه و كيسه صفرا برايش ايجاد كرده, در شرايط جسمي بحراني به سر مي برد و نياز به كمك فوري دارد اما هيچكس تاكنون اقدامي براي اين زنداني انجام نداده است.
طي دو ساله اخير شرايط جسمي آقاي رونقي - به طور خاص وضعيت كليه ها وكيسه صفرا - او را در معرض ضايعات جبران ناپذيري قرار داده است. از سوي ديگر, مامورين زندان و مسوولين امر, به خانواده اين وبلاگ نويس اجازه نداده اند كه با هزينه خودشان اقدام به تهيه دارو و انتقال آقاي رونقي به بيمارستان خارج از زندان و انجام عمل جراحي كنند.
حسين رونقي ملكي هم اكنون بدليل اعتراض به همين فشارها دست به اعتصاب دارويي زده است.
جالب آنكه با آنكه به ظاهر دولت آبادي دادستان تهران اجازه انتقال اين وبلاگ نويس به خارج از اوين را صادر كرده, عملا به دنبال كارشكني هاي مسوولين امنيتي و قضايي اين مساله مسكوت و بلاجواب مانده است.
در يك مورد هم مسوولين امنيتي و قضايي زندان قصد داشتند كه حسين رونقي را با دستبند و پابند به بيمارستان ببرند كه او در اعتراض به اين وضعيت تصريح كرد كه به چنين تحقيري تن نخواهد داد.

حسين رونقي ملكي در آذرماه88 در شهر محل زادگاهش در ملكان تبريز بازداشت شد. او از همانجا به بند 2 الف زندان اوين منتقل گرديد. حسين رونقي ملكي طي ده ماه در سلولهاي انفرادي اين بند تحت فشارهاي روحي و جسمي قرار گرفت تا به اعترافات تلويزيوني كشانده شود اما تسليم اين فشارها نشد. نهايتا از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس محكوم شد.

كانون حمايت از خانوده هاي جانباختگان و بازداشتي ها ضمن اعتراض به ادامه چنين وضعيتي, خواستار رسيدگي و ارجاع موضوع بازداشت و كارشكني ها در قبال رسيدگي هاي پزشكي به آقاي رونقي ملكي براي گزارشگر ويژه حقوق بشر ملل متحد مي باشد.
مهر90

متن اصلی


iran#

بايگانی وبلاگ