شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۴

سخنان مهندس حشمت طبرزدی در منزل ستار بهشتی در سی مردادماه 1394

https://www.facebook.com/heshmat.tabarzadi/videos/10207870133771703
سخنان مهندس حشمت طبرزدی در منزل ستار بهشتی در سی مردادماه 1394
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/1330.html
بخش اول
https://www.facebook.com/heshmat.tabarzadi/videos/10207870133771703

بخش دوم
https://www.facebook.com/heshmat.tabarzadi/videos/10207877629959103
ایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ