جمعه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۴

آنچه از جبهه ملی می توان آموخت

آنچه از جبهه ملی می توان آموخت
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/blog-post_14.html
 
نه تنها هیچگاه عضو جبهه ملی نبوده ام بلکه نقدهای زیادی در مورد جبهه ملی نوشته ام (1). شخصاً مورخ نیستم و  خوانندگان را در مورد موضوعات تاریخی مربوط به مصدق و جبهه ملی، به مورخان توانایی نظیر آقای محمد امینی ارجاع داده ام (2). با اینحال برایم روشن بوده و هست که حزب آینده نگر ایران در راه مصدق خواهد بود (3).
 
در چند سال اخیر بویژه پس از جنبش سبز تعداد زیادی از جوانان فعال سیاسی ایران به خارج آمدند و برای بسیاری از آنها بزرگترین افتخار این بوده که با مقامات آمریکایی بویژه رییس جمهوری آمریکا عکس بیاندازند. مسأله ای نه با آمریکا دارم و نه با رییس جمهوری مشخصی در آمریکا و نه با عکس انداختن، اما می بینم که این نسل جوان ایران گویی درسی بزرگ را از نسل پیشین آزادیخواهان ایران نیاموخته است، و می تواند از جبهه ملی بیاموزد.
 
خیر فکر نمی کنم که جبهه ملی پاک و منزه است و هیچگاه نیز خود را مصدقی نخوانده ام و از اصطلاحاتی نظیر مصدقیسم هم خوشم نمی آید، اما تجربه جبهه ملی و مصدق درس بزرگی در خود دارد. لزوماً دانشمندترین فعالان اپوزیسیون از جبهه ملی نبوده اند، گرچه بزرگانی نظیر علامه دهخدا در میان همراهان دکتر مصدق بودند، با اینحال مثلاً حزب توده نیز تعداد قابل توجهی از فعالان دانشمند را با خود داشت. آنچه جبهه ملی را اساساً در مواضع درستی در برخورد به سیاستهای بین المللی و انعکاس داخلی آنها قرار داد فقط دانش نبود چرا که بسیاری دیگران به رغم داشتن دانش، در لحظات حساس، اشتباهات فاحشی کردند و به کجراهه رفتند و بهترین نمونه اش نیز مواضع بسیاری از شخصیت ها و جریانات سیاسی در رابطه با حمله عراق و صدام حسین بود.
 
چرا جبهه ملی چنین اشتباهاتی را نکرد؟ نکته ای که در مرکز آموزش ملیون چه پیش از مصدق و چه پس از او قرار داشته، اعتقاد عمیق به استقلال طلبی است. گویی این اندیشه نظیر جن و بسم الله است و افرادی را که حاضرند در رابطه شان با دولت های بیگانه شفاف نباشند و به هر دلیلی سرسپرده آنها شوند، دفع می کند و بدینگونه تصمیم های تشکیلات را اساساً بر موضع درستی در پیچ و خم های بزرگ تاریخی قرار می دهد. این درسی است که نسل جوان ایران می تواند آویزه گوش خود کند چه جبهه ملی را بپسندد و چه نپسندد.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com 
بیست و سوم مرداد ماه 1394
August 14, 2015
 
پانویس:
 
1. برخی مقالات انتقادی در مورد جبهه ملی ایران
 
یاداشتی کوتاه درباره دکتر سنجابی و لیبرالهای ایران
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabi.htm

A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabiEng.htm
 
عبارت "درگاه خداوند متعال" در نوشتار مقام جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/874-adib-boroumand-secularism.htm
 
آقای ادیب برومند موضع جبهه ملی درباره حق ازدواج همجنسگرایان چیست؟
http://www.ghandchi.com/856-jebhe-homosexuals.htm
 
اشتباه مصدق در رابطه با متحدين جهانی دليل شکست مليون در 28 مرداد
http://www.ghandchi.com/546-mossaddegh.htm
 
2. محمد امينی و علی ميرفطروس: دو روايت از سقوط دولت دکتر مصدق
http://www.ghandchi.com/794-amini-mirfetros.htm
 
3. حزب آينده نگر ايران در راه مصدق
http://www.ghandchi.com/690-FuturistMossadegh.htm
 
 
متون برگزیده

 

ایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ