پنجشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۴

محمد امینی در برنامه برگی از تاریخ 28 مرداد 1394

محمد امینی در برنامه برگی از تاریخ 28 مرداد 1394
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/28-1394.html

 پاسخ آقای محمد امینی به بحث هایی که در اپوزیسیون در مورد مطرح نکردن موضوع کودتای 28 مرداد می شود و اینکه گویا هدف کودتا کمونیستها بودند؟


8-19-2015 - برگی از تاریخ - Bargi Az Tarikh from Andisheh TV on Vimeo.ادامه بحث 28 مرداد برگی از تاریخ محمد امینی در برنامه یک کلمه ایشان در
بیست و دوم اگوست 2015


8-21-2015 - یک کلمه - YAK KALAMEH from Andisheh TV on Vimeo.منبع:
برگی از تاریخ نوزدهم اگوست 2015
https://vimeo.com/136776315

یک کلمه بیست و دوم اگوست 2015
https://vimeo.com/136977669

مطالب مرتبط
*وحدت اپوزیسیون و 28 مرداد
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/28.html

*گفتگویی در تاریخ 28 مرداد 1394 در صدای آمریکا با محمد امینی، مجید تفرشی و مسعود بهنود درباره رویداد 28 مرداد سال 1332
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/28_19.html

ایرانسکوپ#
#iranscope

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ