شنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۴

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_14.html

From NY to Paris, 15 Years of Terror
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm
 
پانزده سال پس از قتل عام دهشتناک یازدهم سپتامبر در نیویورک، روز گذشته، بیش از 100 نفر مردم بیگناه در پاریس توسط تروریستهای اسلامگرا، به قتل رسیدند. محکوم کردن این جنایت شنیع کافی نیست و لازم است بپرسیم که چرا پس از 15 سال، دادن قربانیان انسانی و صرف چندین تریلیون دلار در  جنگ های افغانستان و عراق، اسلامگرایان افراطی شکست نخورده اند.
 
در هیچ جنگ ایدئولوژیکی در تاریخ تنها با اسلحه پیروزی به دست نیامده است. چالش ایده ها در مقابله با فاشیسم سالها پیش از جنگ جهانی دوم آغاز شد. اندکی پس از سپتامبر 2001 بحث شد که ما با جنگی ایدئولوژیک روبرو هستیم (1).
 
چرا همه آنچه در افغانستان و عراق انجام شد نتوانست چندان اثری بر این جنگ ایدئولوژیک بگذارد؟ به این دلیل که امنیت در جنگی ایدئولوژیک با تفنگ بیشتر حاصل نمی شود، و توسط کسانی که قادرند ایده های آلترناتیوی را برای جامعه در چالش نظرگاه های شنیع تروریستها ارائه کنند به دست می آید، وقتی به مسائلی که افراطیون برای جلب افراد نادان سرمایه گذاری می کنند، پاسخ می دهند.
 
ما باید تروریسم اسلامگرا را با نشان دادن آینده نگری مدرن بعنوان آلترناتیوی در برابر بن بست ایدئولوژی ارتجاعی اسلامگرایان افراطی در این عصر، به چالش کشیم (2).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com 
نوزدهم آبان ماه 1394
November 14, 2015

پانویس:

1. From Salman Rushdie to WTC
http://www.ghandchi.com/87-aboutWTC.htm
 
2. ايران آينده نگر: آينده نگري در برابر تروريسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
 
مطلب مرتبط
 
آیا رشد داعش به دلیل سقوط دولتهای ملی است
http://www.ghandchi.com/1046-daesh-nation-states.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com 

 

 

From NY to Paris, 15 Years of Terror
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm

Fifteen years after the horrific massacre of Sept 11th in New York, yesterday, over 100 innocent people were murdered by Islamist terrorists in Paris. Condemning this heinous crime is not enough and we need to ask why the Islamist extremists have not been defeated after 15 years of human sacrifices and spending trillions of dollars in the wars of Afghanistan and Iraq.

No ideological war in history has been won solely by arms. Challenge of ideas confronting Fascism started long before the Second World War. Shortly after Sept 11th of 2001, it was discussed that we are dealing with an ideological war (1).

Why all that was done in Afghanistan and Iraq did not make a dent in this ideological war? Because protection in an ideological war is not secured by more guns, rather it is done by those who can offer to society, sound alternative ideas challenging the heinous terrorist views, addressing the issues that these extremists capitalize on to recruit ignorant followers.

We need to challenge Islamist terrorism by showing why modern futurism is an alternative to this dead-end reactionary ideology of Islamist extremists in our times (2).

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com 
http://www.iranscope.com 
November 14, 2015

Footnotes:

1. From Salman Rushdie to WTC
http://www.ghandchi.com/87-aboutWTC.htm 

2. FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm 
 
Related Article

Is Growth of Daesh due to Fall of Nation States
http://www.ghandchi.com/1046-daesh-nation-states-english.htm
----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ