چهارشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۴

احمد رضا بهارلو: بازى نيمچه آشكار و نيمه نهان رجب اوغلو

احمد رضا بهارلو: بازى نيمچه آشكار و نيمه نهان رجب اوغلو
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_69.html

 
آقا رجب كه تقريبا كل عالم ( بجز خواجه حافظ و شيخ سعدى شيرازى) از ارتباط و معاملات آشكار و نهان نفتى او با گردن زن هاى داعش و تامين اسلحله و ابزار سربريدن و زنده سوزاندن مردم و مهمات براى اعدام هاى هفتصد هشتصد نفرى دسته جمعى آنها آگاهند اما خودشان را به تخرخر زده اند، اين بار ديگر از شدت غليان احساسات ( از نوع كاملا خركى)، توجه دنيا را كه بطور جمعى در جهت قلع و قمع دوستان داعشى رجب اوغلو بود با سرنگون ساختن هواپيماى روسى كه ظاهرا در حال حمله واقعى به مواضع داعشى ها ( و نه بازى بازى دوستانه مرسوم) بود يكسره از جنايت مهيب اسلام چى ها در فرانسه منحرف كرد. در همين حال با تكيه بر حمايت ناتو كه جانب او را خواهد گرفت ، حملات روسيه به گردن زن ها را كه انگار بدجورى آنها را مستاصل و رهبرشان را از سوراخش فرارى داده بود مختل كرد.
خوب كه نگاه ميكنى انگاراين رجب اوغلوى نابكار و جاه طلب اسلام چى مامور است تا بر سر تركيه همان بلائى را بياورد كه اسلامچى اعظم حاجى روح اله بر سر ايران آورد، و بر سر سرزمينى كه آتاتورك با آن فضيلت و خرد و جهان بينى بصورت تركيه امروز ساخت و پرداخت همان روزگارى را بياورد كه خمينى بر سر ايرانى كه رضاشاه از قعر تاريك كده قجرى ها بيرون كشيده بود در آورد.
وگرنه يكى باين موجود ، باين رجب اوغلوى نامرد بگويد، گيرم كه هواپيماى روسى از حريم هوائى تو عبور كرد، آيا عبور هواپيماى كشورى در دوران صلح آنهم موقعى كه ميدانى مبدأ آن كجاست و مقصدش كجا، به امنيت كشور تو لطمه ميزد كه در اين حركت شنيع جنگ طلبانه بزنى سرنگونش كنى؟ كارى كرده بود؟ حركت تهديد آميزى، چيزى؟
پس مرضت چه بود؟ آنهم درست در ميانه محشرى كه دنيا بخاطر عمليات كشتار كور رفقاى نا انسانت در فرانسه در آن گرفتار آمده و پشت بندش هم قربانى شدن انسان هاى بيگناه ديگر در مالى بود؟
با اين خدمتى كه در حق رفيق نامرد تر از خودت كردى، قطعا پيغام تشكر ابوبكر بغدادى هم در راهست كه سوراخ ميخريد بهر قيمت و بدادش رسيدى.
اما آنچه نميدانم اينكه آيا مردم تركيه هم همان حركت انفعالى ايرانى ها را دنبال خواهند كرد؟
كه اكثريتى كه ته دلش ميدانست وقتى آخوند بر صدر بنشيند، هستى و نيستيش را بباد خواهد داد، ابلهانه بخود گفت " انشااله گربه است" و رفت روى پشت بام و در سمفونى ناهنجار نعره هاى جانخراش "اله اكبر" شريك شد تا " بالاخره " اله هفت مرگ " بر سرزمينش نازل شود؟
آيا مردم تركيه ميدانند اين رجب اوغلو چه خوابى برايشان ديده و چه كابوسى ميتواند در انتظار سرزمين زيبايشان باشد؟
ديگر آنكه نميدانم اين "دنيا چرخان هاى موجود" بغير از طرح هاى ايجاد آشوب و جنگ و تباهى يك نقشه و طرح انسانى و سازنده به كله شان خطور نميكند؟
و اگر كله شان باين حد پوك است چگونه باينجا رسيده اند كه افسار و كليد هست و نيست انسان فلكزده امروز در كف بى كفايتشان افتاده؟

منبع:----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ