دوشنبه، آبان ۱۸، ۱۳۹۴

چرا دولت های عرب از اخوان بیش از داعش هراس دارند


چرا دولت های عرب از اخوان بیش از داعش هراس دارند
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_64.html

Why Arab States Fear MB more than Daesh
http://www.ghandchi.com/1040-MB-vs-daesh-english.htm 

ممکن است شگفت انگیز باشد که چرا دولت های عرب از اخوان المسلمین بیش از داعش در هراس هستند. مثلاً خیلی وقت پیش نبود که عربستان و قطر بدون هیچ تردیدی از براندازی محمد مرسی در مصر حمایت کردند. در صورتیکه حمایتشان از جنگ با داعش در سوریه در نوسان بوده است.

مدت زمان زیادی است که اخوان المسلمین به جنبش بدون خشونت روی آورده است و آنها نه تنها در کشورهای قدیمی خاورمیانه نظیر مصر بلکه در همه کشورهای عربی خلیج فارس از حمایت برخوردارند و تهدیدی مستقیم برای شیوخی هستند که در این کشورها در قرن گذشته حکمرانی کرده اند. در مقایسه، گرچه داعش گروهی رادیکال است اما به روشنی گفته است که می خواهد همه دولت های خاورمیانه را سرنگون کند، با اینحال، آنها حمایت مردمی اخوان المسلمین را در آن کشورها ندارند و آن دولتها به داعش به چشم تهدید فوری نگاه نمی کنند.

اما اگر تاریخ اثباتی باشد، رهبران دولت های عرب خلیج فارس شاید اشتباه می کنند و داعش ممکن است ثابت شود که تهدید واقعی برای همه آنها و فراسوی آنهاست (1). حمله مغول از سوی روسای دولتهای آن زمان و بویژه سلسله های ایرانی رویداد محتملی تصور نمی شد که در پاسخشان به نخستین پبغام آور مغولها آشکار است و همه آنها به جنگ با یکدیگر مشغول بودند، اما همه می دانیم که آنها اشتباه کردند و مغولها تهدید واقعی نه تنها برای چین و ایران بلکه برای همه خاورمیانه، و فراسوی آن در اروپا بودند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com 
چهاردهم آبان ماه 1394
November 9, 2015

پانویس:

1. چرا داعش بشار اسد را سرنگون نکرد
http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi.htm 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com 

 

 


 
Why Arab States Fear MB more than Daesh
 Sam Ghandchi
 http://www.ghandchi.com/1040-MB-vs-daesh-english.htm

 چرا دولت های عرب از اخوان بیش از داعش هراس دارند
 http://www.ghandchi.com/1040-MB-vs-daesh.htm

 It may be surprising why Sunni Arab states are more afraid of Muslim Brotherhood than the IS group, Daesh. For example, it was not long ago that Saudi Arabia and Qatar did not hesitate to support overthrow of Mohamed Morsi in Egypt. Whereas their support for war on Daesh in Syria has been dwindling.

 It has been a long time since Muslim Brotherhood turned to nonviolent movement and they have a strong support not only in the old Middle Eastern countries like Egypt but in all Arab states of the Persian Gulf and are a direct threat to the Sheikhs who have ruled those countries in the last century. In contrast, although Daesh is a radical group that clearly has said it wants to overthrow all the Middle Eastern states, nonetheless, they lack the kind of grassroot support that MB enjoys in those same countries and are not viewed as much of an immediate threat by those states.

 But if history is any proof, the leaders of Arab states of the Persian Gulf may be mistaken and Daesh may prove to be the real threat for all of them and beyond (1). Mongolian Invasion was thought by the heads of states of that era, particularly by Iranian dynasties as the most improbable event and they all were more busy fighting each other which shows in the way they responded to Moghols' first messenger, but we all know they were misaken and Mongols were the real threat not only for China and Iran, but for all the Middle East and beyond in Europe.

 Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran,

 Sam Ghandchi, Editor/Publisher
 IRANSCOPE
 http://www.ghandchi.com
 http://www.iranscope.com
 November 9, 2015

 Footnotes:

 1. Why ISC did not Overthrow Assad
 http://www.ghandchi.com/813-isis-saudi-english.htm Featured Topics
 http://featured.ghandchi.com


 
----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ