پنجشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۹۴

آیا ادامه تحریمها سقوط قطعی رژیم بود

آیا ادامه تحریمها سقوط قطعی رژیم بود
http://iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_96.html

برخی دوستان بحث می کنند که اگر آمریکا تحریمها را ادامه داده بود سقوط جمهوری اسلامی در ایران حتمی بود.
 
واقعیت این است که ادامه تحریمها باعث تضعیف بیشتر ایران می شد همانگونه که ادامه تحریمها در عراق به تضعیف بیشتر عراق صدام حسین انجامید که آنرا در مقابل حمله خارجی تضعیف کرد. به عبارت دیگر اگر منظور از سقوط رژیم، نظیر سقوط دولت صدام توسط حمله آمریکاست، شاید این ارزیابی درست باشد البته در صورتیکه آمریکا اراده حمله به ایران را داشت. اما اگر منظور سقوط رژیم توسط قیام مردمی است که اگر تحریمها می خواست شرایط را برای چنان سقوطی آماده کند که دو سال پیش کرده بود. تأثیر آخرین سال تحریمها برعکس بود وقتی حتی مخالفان را تضعیف کرد و نه تقویت.
 
در نتیجه چنین تحلیلی که ادامه تحریمها را سقوط حتمی رژیم می بیند فقط برای آنهایی می تواند معنی داشته باشد که خواستار حمله نظامی به ایران بوده و هستند وگرنه تحلیلی درست برای گام برداشتن ایران به سوی جمهوری مستقل سکولار و دموکراتیک نیست. آنچه در عراق اتفاق افتاد تحول لیبرالی جامعه نیست و به ضرر جنبش مردمی آن کشور بوده و گروه های مختلف مذهبی و زبانی را به جان هم انداخته و ما شاهد جریانی هستیم که می تواند چون بالکان خاتمه پیدا کند یا که بدتر از آن شود.
 
تحول دموکراتیک در جامعه ایران همانگونه که یکی از رهبران سیاسی در داخل کشور گفته است نیاز به حامیان جدی دارد چنانکه در انقلاب آمریکا 50 نفری بودند که از ثروتمندان جامعه بودند و برای استقلال و تحول به نظامی لیبرال نه تنها از نظر مالی مایه گذاشتند بلکه با امضای بیانیه استقلال جان خود را به خطر انداختند و در صورت دستگیری توسط دولت بریتانیا مجازاتشان اعدام بود. حتی تا به امروز نیز برنامه های لیبرالی در عرصه سیاست آمریکا توسط خانواده هایی نظیر کندی ها و وارن بافت ها حمایت می شود. در نتیجه برنامه ای لیبرال نظیر درخواست برای جمهوری دموکراتیک و سکولار نیاز به حامیان جدی دارد و  آنهایی که نمی خواهند مایه ای بگذارند و منتظرند حمله ای به ایران شود تا از آن بهره مند شوند مطمئناً هدفشان تحولی لیبرال در ایرانی مستقل نیست.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و یکم آبان ماه 1394
November 12, 2015
 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ