دوشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۴

احمد رضا بهارلو: كمدى حیوانى و تراژدى انسانى

احمد رضا بهارلو: كمدى حیوانى و تراژدى انسانى
iranscope.blogspot.com/2015/11/blog-post_23.html

آنچه در زیر آمده نوشته ای از آقای احمد رضا بهارلو در ارتباط با مواضع برخی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در مورد پناهجویانی است که از کشورهایی به اروپا و آمریکا می آیند که ساکنانش عمدتاً مسلمان هستند. البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم بسیاری از کاندیداها و رؤسای جمهوری نیز به قول آمریکایی ها "به لحاظ سیاسی درست" کار می کنند و به اصطلاح فارسی "دم به تله نمی دهند" و در مواضع خود حرفهایشان با کاندیداهای مورد اشاره تفاوت دارد، اما در عمل درست همین مواضع را پیاده می کنند.

*****************
احمد رضا بهارلو: كمدى حیوانى و تراژدى انسانى
بیست و سوم ماه نوامبر 1394

یكسری سیاست پیشه سیاست ندان كه اگر ترقه ای در یالغوزآباد دربرود توی تنبانشان خرابی میكنند و میخواهند مرزهای آمریكا را ببندند و اجازه عبور به پرنده و چرنده ندهند، حالا پناه جویان نگون بختى را هدف گرفته اند كه خود و دنیا در وضعیتى كه منجر به استیصال و آوارگى آنها شده نقش مستقیم داشته اند.
همین گروه كه بر سر شیوع ابولا در آفریقا میخواستند همه مرزها و پروازها و فرودگاه های آمریكا را ببندند، امروز همین بازی ایجاد وحشت را در مورد انسان های فلكزده پناه جو براه انداخته و در این فضای رذالت با هم مسابقه گذاشته اند.
از میان بیشتر از چهار میلیون آواره سوری گفته میشود شاید، شاید و شاید یك نفر از آن تروریست های پاریس از میان آن چند میلیون پناه جو بوده. حالا رییس كل معدومشان زاده بلژیك و ریشه اش هم مراكشی، بكنار.
در واشنگتن نماز وحشت در مجلس نمایندگان توسط مسیح الهی ها خوانده میشود و تمامی نمایندگان جمهوریخواه باضافه ٤٧ عدد دموكرات مسیح الهی لایحه متوقف ساختن ورود پناه جویان بامریكا را بدون شرم و آزرم تصویب میكنند. تازه كل تعدادی كه آمریكا حاضر بپذیرش شده بود منحصر بوده به ده هزار نفر آنهم بتدریج و بعد از بررسی و تحقیقی دوساله از آنها.
فرماندار ایندیانا، یك خانواده سوری را با بچه خردسال و نوزاد كه سه سال است در آنجا ساكن شده و دكانی باز كرده و كاسبی میكند، بدون هیچ جرم و دلیل و مدرك تنها با انگیزه غیر انسانی سیاسی از آن ایالت اخراج میكند، آنهم به عذر" حفظ امنیت مردم ایالت ایندیانا ". ( حیف كه ادم شرمش میشود به جناب فرماندار چیزهائی كه حقش هست بگوید) .او تنها نیست سى تا فرماندار از ایالات دیگر آمریكا نیز براى جنگ سیاسى كه با دولت دارند، باین اقدام "غیر قانونى "ملحق میشوند و میگویند پناه جویان را در ایالت خود راه نخواهند داد.
كاندیدای ریاست جمهوری "بن كارسون "كه در مشنگی او همین بس كه سازنده اهرام ثلاثه را یوسف میداند كه برای انبار غله این بنا ها را ساخته، و دخو كدخدای اسطوره ای قزوین در برابر حمق و نادانی و بیخبری این موجود انیشتاین جلوه میكند، میگوید،" پناه جویان مثل سگ های هار هستند و باید بچه هایمان را در مقابل آنها حفاظت كنیم".
اگر روزی مصیبتی نازل شود و این پزشك جراح دیوانه مجاز بكاخ سفید راه بیابد، خیال میكنید چه نسخه ای برای " سگهای هار" تجویز میكند.
آن یكی كاندیدای دیگر "هاكابی " از مسیح الهی های معروف میگوید، "پناه جویان بخاطر احتیاج و ناچاری بطرف ما نمیایند بلكه بهوای تلویزیون كابلی ما میایند". این موجود قویا آخوند مسلك افراطى مسیحى كه انجیل برایش از كتاب قانون مهم تر است، میخواهد رئیس جمهور این مملكت شود؟
تد كروز كاندیدای دیگر كه خیر سرش پدر بزرگوارش از همین پناه جویان كوبایی در رفته از دست كاسترو بوده ، میگویند پناه جویان باید امتحان مسیحیت را بگذرانند اگر قبول شدند آنوقت .
شبه آدمی كه تنها اعتبار و كردیت او مو و چهره مسخره و بیلیونها دلار پولیست كه بابت چهار بار اعلان ورشكستگی و از قبل مردم و مالیات دهنده آمریكائى بدست آورده دهان گشادش را باز میكند و اعلام آنكه اگر ( ارواح عمه جانش) شد رئیس جمهور، دستور میدهد ( عینهو هیتلر و یهودیان) اف بی آی یك لیست با اسم و رسم و سابقه از همه مسلمانان آمریكا تهیه و تحت مراقبتشان قرار دهد. ایشان با عقاید افراطی فاشیستی در مورد هركس كه از رنگ و تبار او نباشد، لابد حكم بعدیش دوختن علامتى روی لباس مسلمان ها بسبك نازی ها در مورد یهودیان خواهد بود. توجه كنید به عمق مصیبت كه او، پیشتاز و كاندیداى شماره یك جمهوریخواهان شده . این هم كه فقط مایه خنده و تفریح بود دیگر جوك نیست.
كاندیداى دیگر هرچند ته صف كریس كریستى فرماندار نیو جرسى از كسانیست كه درهاى ایالت خود را كه در آستانه اش جزیره الیست و مجسمه آزادى قرار گرفته بروى پناه جویان میبندد. آیا این شخص اصلا میداند معناى این مجسمه آزادى چیست؟ میداند كه این مجسمه سمبل آزادى و كعبه آمال مردمان سراسر دنیا بوده كه از ستم زورگویان على الخصوص مذهبى هایش از همه قماش امید برسیدن بان را داشتند.
حالا از بد روزگار متولى این سمبل آزادى طلبى انسان ها شده كریس كریستى.
كاندیداى ته صف دیگر كیسینچ كه ناسلامتى پیشتر حرفهاى نیمه معقولى میزد میگوید دولت باید بنیاد هاى ترویج یهود و مسیحیت در منطقه خاورمیانه بر پاكند.
نمیدانم وقتى كسى میخواهد رئیس جمهور این مملكت شود نباید حداقل قانون اساسى این مملكت را كه باید در دوران زمامدارى از آن حراست كند، خوانده و فهمیده باشد؟
این شخص تا حالا كجا بوده ؟ نمیداند كه اساس این مملكت بر پایه جدائى دولت از همین چرندیات مذهبى است؟
اما اما و اما
این سرزمین سرزمین مهاجران است. هركس را كه ببینى از جائى آمده حالا تعدادى زودتر و تعدادى دیرتر، بجز بومیان بیچاره كه ساكنان اولیه بودند و الان بصورت اقلیت كوچكى باقى مانده اند.
ولى امان از وقتى كه خر آدم كه از پل گذشته باشد ..........
آدمها بیشترشان،
ایرانى هاى عزیز و فراموشكار نیز بهمچنین
عادت نه چندان دلپسندى دارند كه خرشان كه از پل گذشت، نه تنها حرفها و گفته هاى خودشان، بلكه موقعیت و وضعیت ماقبل گذشتن از پل فراموششان میشود و بد جورى هم.
عرض كردم سناتور این مملكت كه پدر بزرگوارش، خود یكى از كوبائى هاى فرارى از دست كاسترو بوده، حالا در زمینه پناه جویان نگون بخت سورى كه نه خدا بدادشان میرسد و نه مدعیان خداپرستى، كه همیشه پشت سپر او زنده ستیزى میكنند، طرح جفنگى پیشنهاد میكند كه فقط نشان دهنده آنست كه این شخص حتى از اصول اولیه اى كه بنیاد و اساس این سرزمین بر آن بنا شده كلا بى اطلاع است. یعنى خلاصه اگر قحط الرجال كنونى نبود و حساب و كتابى در كار، قاعدتا اشخاصى نظیر ایشان شاید نمیتوانست یكى از صد نفرسناتور آمریكا و كاندیداى رئیس جمهورى هم باشد، ولى خوب فعلا ما ترقى معكوس كرده و رسیده ایم به عصر و دوره ابوعطا خواندن قورباغه، كه در آن همه چیز ممكن است.
این آقا اولا یادش میرود اگر در سالهاى هجرت و فرار پدر ایشان هم قانون گزارانى نظیر شخص او در آمریكا بر سر كار بودند ، آن جنت مكان اصولا پایش باین سرزمین نمیتوانست برسد چه رسد بانكه فرزندى تولید بفرماید كه سناتور این مملكت شود. كافی بود موجودی مثل خود او در راس امور باشد و بگوید چون فیدل كاسترو در حق ما بد كرده و موشكهاى شوروى را با كلاهك اتمى در كوبا مستقر كرده ، هیچ كوبایی را نباید بامریكا راه داد.
ایشان بعد یادش میرود كه قانون اساسى آمریكا توسط مردمانی نوشته شده كه خود از بیم آزار كلیسا و تفتیش عقاید دینى، مخاطرات كوچ باین سرزمین را متحمل شده بودند و دلیل اصلى شوكت و عظمت این مملكت عدم تبعیض در مورد دین و نژاد و منشا مهاجرینى است كه این "سرزمین مهاجران" را بنا كرده اند. حالا تد كروز میگوید آمریكا فقط باید به "پناه جویان مسیحى كه امتحان مسیحیت را گذرانده باشند"، اجازه ورود بدهد. در این پریشان گوئى تاسف بار قطعا تعدادی كله پوك های موسوم به گردن قرمز ها نیز برایش هورا میكشند.
حالا ان بدبختى كه از بد حادثه و غضب خداوند در خانواده اى مسلمان دنیا آمده، یا آنكه مثل این جانب هرهرى مذهب بوده و بان مفتخر تكلیفشان چیست؟ میدانید تروریست هاى هتل رادیسون مالى هم در موقع كشتن ساكنین بیگناه هتل از آنها امتحان اسلامى میگرفتند. فرق تو سناتور و آن تروریست چیست؟ تو هم كه شده اى عینهو او.
شما هم كه هیچ كس را كه امتحان مسیحیت!! پس ندهد قبول نداری؟ شما هم كه معیارت براى تشخیص صلاحیت آدمها شده است این "دین" لعنتى كه پدر قوم آدم را از روز ازل درآورده و امید بود در قرن بیست و یكم یك سناتور آمریكائى ازین مرحله جهالت گذشته باشد.
این همه تشكیلات اطلاعاتى و امنیتى كارشان كشك است؟ كه چهارتا كتاب پوسیده عهد بوق صلاحیت آدمها را تائید كند؟ اینجا را هم كردید جمهورى اسلامى خمینى؟
تازه همین مسیحیت كه سنگش را بسینه میزنید هزار ویك فرقه و انشعاب دارد، ورقه هاى امتحانى مسیحیت را كدامیك از این كلیساهاى هزار ویك گانه قرار است تهیه كند؟
دانالد ترامپ كمدین مزخرف گوئى كه از بدبختى جمهوریخواهان پیشتاز كاندیداهایشان شده، و دهانش را هر بار باز میكند چرندى نثار قومى میشود، با وقاحت جبلى و پرروئى بیلیونرى دروغ آشكار میگوید و تكرار میكند كه " دولت میخواهد ٢٥٠ هزار سورى را كه اكثرشان هم داعشى هستند وارد آمریكا كند. " پس بپا خیزید ردنك هاى كله پوك!
این موجود وقیحانه و بدروغ براى تحریك كله پوكها مدعى میشود كه بعد از فاجعه یازدهم سپتامبر مسلمان هاى نیوجرزى بشادى و پایكوپى پرداختند. اى كله پدر آدم دروغگو !
بعد هم ارائه طرح فاشیستى سوا كردن و شناسائى كردن و صدور كارت مخصوص براى مسلمان ها و لابد بعد هم طرح زندانى كردن همه در اردوگاهى همچون اقدام ناجوانمردانه اى كه دولت آمریكا با شهروندان ژاپنى خود در جنگ جهانى دوم كرد و تركمان زد به همه قوانین بشرى و اصول و شرف انسانى.
اما ایرانیان عزیزى كه اكثریت عظیمى از آنان بعد از جنون عمومى موسوم به انقلاب باین سرزمین آمدند و اكثرا هم در این جامعه موفق بوده اند، پاره ایشان انگار موقعیت آنزمان خودشان یادشان رفته. انگار یادشان رفته چگونه مملكت باخته بدنبال نجات فرزندان خود باب و آتش میزدند و همزمان خمینى و انصار ناپاكش سفارت آمریكا را تصرف و دیپلمات هایش را بگروگان گرفته و تحت شكنجه و آزار روانى قرار داده و بیست و چهار ساعته هم عر میزدند، " مرگ بر آمریكا". میدانید اگر در آن سالها هر كدام ازاین حضرات از ترامپ بگیر تا كروز و روبیو و كارسون نابغه اعظم!! و بوش سوم و مابقى در كاخ سفید و یا اكثریت را در كنگره آمریكا داشتند بسیار از شما این جا كه خوشبختانه امروز هستید نبودید؟
اگر قرار بود آنموقع میگفتند به این وحشى ها كه سفارت ما را غارت كردند و دیپلمات هایمان را گروگان گرفتند و پرچم مان را لجن مال میكنند و پاى هر منبر هم صدا با یك آخوند ناپاك مرگ بر آمریكا میگویند نباید اجازه ورود بامریكا داد، اگر قرار بود گوش شنوائى نباشد كه این قوم گریخته و وطن باخته ایرانى از دست همان ناپاكان پناه باینجا آورده اند؟
درست كه خوشبختانه خر تان از پل گذشته و چه بهتر ازین، اما حالا كه این طرف پل رسیده اید مثل روبیو و كروز یادتان نرود خودتان روزى مثل همین پناه جویان چگونه بكوه و كمر و راه و بیراهه میزدید تا سر پناهى در دور دست مجهول براى فرزندان هراسان خود بیابید.
شما دیگر سر جدتان كوتاه بیائید. شما دیگر جفنگیات این ها را تكرار نكنید.
و مثل اینها از پاپ كاتولیك تر نشوید.
درست است كه همه مان از بابت اسلام و قادسیه وطن باخته شدیم اما همگى چه میخواستیم و چه نمیخواستیم زاده در خانواده هائى بودیم كه دینشان باین دلیل این بود و آن بود كه پدر و پدر بزرگ و جد و آبادشان در خانواده اى دنیا آمده بودند كه مقرر شده بوده دینشان این باشد.
شما از دست كارتر عصبانى هستید و گروهى نیز گناه كارتر را پاى اوباما نوشته اید، اما بهمین دلیل از عشق لیلى به مجنون بند نفرمائید . بهواى آنكه دشمن دشمن من دوست من است دنبال این بى خرد ها راه نیفتید. فاشیزم اگر جان بگیرد دست آخر یقه همه را میگیرد. زیاد لیلى به لالاى این قبیله جاهل نگذارید. برعكس با نفوذ و موقعیتى كه در این جامعه دارید نگذارید این حركت هاى سخیف فاشیستى در این سرزمین بزرگ كه آخرین سنگر براى همه ماست پا بگیرد.
حالا شما میخواهى به ردنك ها و مسیح اله هاى پیرو این سیاست ندان هاى ناپاك ثابت كنى كه مسلمان نیستى؟ یا از نوع آن بدهاش نیستى؟
شما مسیح الهى ها و موسى الهى هاى خر متعصب را دست كم میگیرى. شما كلا مذهب الهى ها را دست كم میگیری!
شما هنوز هم بعد از تجربه تلخ تلخ تلخ ایران از مخافت و سهمگینى و ویرانگرى و بیرحمى جنون عمومى مذهبى نیاموخته اید؟

منبع:


----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ