جمعه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۹

نامه به بانوی اول فرانسه منصور اسانلو، رسول بداقی، مجيد توکلی، رضا رفيعی فروشان، حشمت اله طبرزدی


نامه به بانوی اول فرانسه منصور اسانلو، رسول بداقی، مجيد توکلی، رضا رفيعی فروشان، حشمت اله طبرزدی
http://newsecularism.com/2010/09/03.Friday/090310.Po;itical-Prisoners-Letter-to-Carla-Bruni

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، جمعی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج، در نامه ای به کارلا برونی، همسر نيکلا سارکوزی، رئيس جمهوری فرانسه، با ابراز انزجار از اقدام غيراخلاقی و اهانت آميز روزنامه حکومتی کيهان، و يادآوری سوابق ننگين اين روزنامه در اتهام پراکنی، از اين روزنامه به عنوان ابزاری در دست ولی فقيه جمهوری اسلامی برای اهانت، فحاشی و تهمت زنی بر عليه دگر انديشان، آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی و حقوق بشر نام برد. متن نامه ۵ تن از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج به کارلا برونی که روز گذشته در اختيار کميته قرار گرفته، به شرح زير است:

خانم کارلابرونی

بانوی اول ملت بزرگ فرانسه.

با درودهای فراوان.

با شگفتی و شرمساری بسيار، آگاه شديم روزنامه ای متعلق به حاکميت در ايران به نام «روزنامه ی کيهان»، با زير پا گذاشتن اصول اخلاقی متعارف در جامعه های بشری، مطالبی تحريف شده و اهانت آميز در مورد بانوی اول کشور متمدن فرانسه، منتشر و ضمن خدشه دار نمودن احساسات انسانی و ميهن دوستانه ی ملت دوست فرانسه، موجبات رنجش خاطر رئيس جمهوری فرانسه، بانوی اول و ساير مقامات آن کشور انسان دوست را فراهم آورده است.

ما زندانيان سياسی جنبش سبز ايران، در اين روزهای ماه رمضان که مسلمانان به پاکی درون پرداخته تا زبان از بدخواهی و بداخلاقی دور نگاه بدارند و کرامات اخلاقی پيامبر خود و زيبايی های روانی انسان شايسته را الگوی عملی زندگی خود قرار دهند، از طرف ملت بزرگ و کهن ايران، از اين حرکت غير اخلاقی، غير ايرانی و غير انسانی روزنامه ی مذکور اعلام تنفر کرده و با ذکر توضيحاتی، اميد تسکين رنج احساسات پايمال شده ی شما و ملت بزرگ فرانسه را داريم. روزنامه ی کيهان که توسط نماينده ی ولی فقيه جمهوری اسلامی اداره می شود، در ميان ملت آگاه ايران به روزنامه ای بد نام شهرت دارد. و سال ها است که با حمايت قوای حکومتی به اهانت، فحاشی، تهمت زنی و افترا پراکنی عليه دگر انديشان، آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی و حقوق بشر در ايران مشغول است و طی سال گذشته که جنبش سبز ايران در مخالفت با اين کژانديشی ها پا به ميدان سياست گذارد رهبران و هواداران اين جنبش مردمی و دموکراسی خواه، مشمول درج غير اخلاقی ترين مطالب در مورد خود و خانواده هايشان، در اين روزنامه ی بدنام بوده اند.

خدا را سپاسگزاريم که شاهد هستيم، افراد نادان، منحرف و قدرت طلب، در پافشاری بر انحرافات خود اصرار ورزيده و تا آن جا پيش می روند که حتی مردمان ساير نقاط جهان را که حس همدلی با منافع عام بشری در درون خود پرورده اند را رنجيده خاطر می کنند تا زمينه های بازشناسی کارهای درست از نادرست بيش از پيش فراهم گردد.

بايد يادآور شويم که ما زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران نيز قربانی اتهامات ناروا در محاکم غير صالحه توسط حاميان و همفکران همين روزنامه ی کيهان و امثال آن بوده و به حبس های ناعادلانه و طولانی مدت محکوم شده ايم. تا روزيکه معلوم شود، هيچ سلطه و قدرت بشری نمی تواند ظلم و ستم را با حکم و فرمان به ظاهر قانونی استقرار بخشد، يا حقيقت را از ديده ی انسان های نيک سرشت پنهان نگه دارد.

در طی دوران آدميان خام انديش فراوانی پيداشده اند که باور داشته اند هر احساس ذهنی آن ها، يک رازگشايی و پرده برداری از واقعيت عينی است و امروز نيز چنين افرادی حاکميت بر ملت ايران را بر عهده گرفته اند و اراده ی خود را عين حق و اراده ی مخالفين را عين باطل بر می شمارند و تا آن جا پيش رفته اند که محروم کردن افراد از آزادی، تجاوز و سلب حقوق قانونی ديگران، دشمنی و بداخلاقی با جامعه ی بين الملل و اکنون اهانت، تحقير و مرگ اخلاقيات را برای ملت ايران و به نام ايرانی به ارمغان آورده اند!

ملت بزرگ ايران که شاهد همدردی شما با يک زن ستم ديده ی ايرانی، که محکوم به مرگ از طريق سنگسار شده می باشد، عميقا از اين حس نوع دوستانه، ابراز رضايت نموده و آن را ستوده اند. اگرچه سانسور و سرکوب شديد اجازه ی بروز اين احساس را نمی دهد. دولت و ملت فرانسه در تاريخ معاصر، همواره پيشگام دفاع از آزادی، عدالت، حقوق بشر و دموکراسی بوده و در مقطع حساس کنونی نيز، از حقوق بشر در ايران پشتيبانی کرده و بی گمان هتاکی های روزنامه ی حکومتی کيهان به دليل همين رويکرد انسانی دولت فرانسه و شخص رييس جمهوری و بانوی اول فرانسه است.

گاهی انديشه ی بد است که الهام بخش انديشه های خوب می شود و شايد کژانديشی های امروزی حکام ايران موجب همدردی و همبستگی بيشتر جامعه های ديگر با انسان هايی شود که قربانی اين کژانديشی و بدرفتاری ها شده اند.

به اميد روزی که کليه ی انسان ها در جامعه های گوناگون، در صلح، عدالت، آزادی و با رعايت اصول اخلاقی نسبت به يکديگر و در زيستی مسالمت آميز به سر ببرند و طبق سنت ديرينه ی ما ايرانيان، هيچگاه شاهد اهانت به مقام بانوان در انظار عمومی نباشيم.

منصور اسانلو (فعال کارگری)، رسول بداقی (فعال صنفی معلمان)، مجيد توکلی (فعال دانشجوی)،

رضا رفيعی فروشان (فعال روزنامه نگاری)، حشمت اله طبرزدی (فعال سياسی و روزنامه نگار)

زندان رجايی شهر / شهريور ماه / ۱۳۸۹ خورشيدی


بايگانی وبلاگ