دوشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۰

عدم رسیدگی پزشکی به حشمت الله طبرزدی در زندان


تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰, ساعت ۱۴:۳۸
عدم رسیدگی پزشکی به حشمت الله طبرزدی در زندان
http://www.rahesabz.net/story/41522/

جرس: حشمت الله طبرزدی روز گذشته دچار افت شدید فشار خون شد و وضعیت جسمی وی به وخامت گرایید اما علیرغم شرایط حاد جسمی از انتقال او به مراکز درمانی خوداری کردند.


به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ، روز شنبه 29 مرداد ماه زندانی سیاسی حشمت الله طبرزدی دچار افت فشار خون گردید و وضعیت جسمی وی به وخامت گرایید که با کمکهای اولیه و به موقع همبندیانش تا حدی در وضعیت وی تاثیر داشت.علیرغم افت فشار خون و شرایط حاد جسمی زندانبانان از انتقال او به بهداری زندان خوداری کردند.

حشمت الله طبرزدی از مدتی پیش از ناراحتی حاد قلبی رنج می برد و با عوارض مختلف ناراحتی قلبی همانند افت فشار خون و غیره مواجه است. اما تا به حال از رسیدگی پزشکی برای درمان وی اقدامی صورت نگرفته است و در صورت استمرار عدم رسیدگی پزشکی خطر جدی جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند.

مهندس حشمت الله طبرزدی در آخرین دورۀ بازداشت وی که در تاریخ 7 دی ماه 1388 با یورش مامورین وزارت دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل گردید در آنجا مورد شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت.بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات دروغین و واهی،پرونده او را به شعبۀ 26 دادگاه انقلاب منتقل کردند. فردی بنام میرعباسی او را مورد محاکمه قرار داد و به 9 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرد اما در دادگاه تجدید نظر حکم وی به 7 سال زندان تقلیل یافت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به عدم درمان و خطری که جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای دیدار از زندانها و مصاحبه با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارش شده است.iran#

بايگانی وبلاگ