یکشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۰

کاوه فرخ- ایران در جنگ

توضیحات دکتر کاوه فرخ کارشناس تاریخ ایران و استاد دانشگاه درباره کتاب تازه خود "ایران در جنگ" که چندی پیش به زبان انگلیسی منتشر شد

http://www.youtube.com/watch?v=pfHk9LtF_tQiran#

بايگانی وبلاگ