پنجشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۰

باستان شناسان: ٩۰۰۰ سال پيش در عربستان اسب ها برای نخستين بار در جهان اهلی شدند


باستان شناسان: ٩۰۰۰ سال پيش در عربستان اسب ها برای نخستين بار در جهان اهلی شدند
http://www.voanews.com/persian/news/Saudi_Archeology-2011-08-25-128372713.html

حفاری های اخير باستان شناسان در عربستان سعودی نشان از آن دارد که نه تنها انسان هزاران سال پيش و در عصر نوسنگی در شبه جزيره عربستان ميزيسته است بلکه حدود ٩۰۰۰ سال پيش اين مردم از اسب های عربی برای آمد و شد استفاده می کردند.

علی الغبان، معاون موزه ها و امور باستانی عربستان سعودی، می گويد: تمدن المقر تمدن پيشرفته ای بود که نه هزار سال پيش در عصر نوسنگی وجود داشت. حفاری ها نشان داده در آن زمان در اين سرزمين از اسب استفاده می شد. مطالعات نيز حاکی از ان است که برای اولين بار در جهان در شبه جزيره عربستان اسب ها اهلی شده اند.

اين اکتشاف اخير مطالعات پيشين را که اهلی کردن حيوانات برای اولين بار ۵۵۰۰ سال پيش در آسيای مرکزی روی داد، به چالش می کشد.

علی الغبان توضيح ميدهد: ما هنوز در ابتدای اکتشافات هستيم و کشف و مطالعات بيشتری در راه است. مهم تر از همه اين است که ما ابزاری را که مربوط به دوران نوسنگی است يافته ايم. در اين حفاری ها باقيمانده اجساد موميايی شده و ابزار شکار و پارچه بافی و ساير وسائل روزمره ای کشف شده است که نشان از تمدنی دارد که در ساخت ابزار مهارت داشته است.

آقای الغبان اکتشافات اخير در مورد اسب های اهلی شده در شبه جزيره عربستان را تاکيدی بر شهرت اسب عربی در جهان می داند.

عربستان سعودی که بزرگترين صادر کننده نفت جهان است تلاش می کند علاوه بر درآمد نفت بر درآمد ساير صنايع خود از جمله جهانگردی بيافزايد.


iran#

بايگانی وبلاگ