سه‌شنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۹۴

پاسخی به نقد امنیتی از مارکس و مارکسیستها

پاسخی به نقد امنیتی از مارکس و مارکسیستها

http://iranscope.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

نقدهای امنیتی از نیروهای اپوزیسیون و از جمله جنبش چپ موضوع تازه ای نیست و در رژیم گذشته و رژیم کنونی هر از چندگاهی در مطبوعات رسمی ایران زبانه می کشد و امروز نیز جریان مشابهی در نشریه "مهرنامه" در ایران آغاز شده و آقای فرج سرکوهی به این حملات پاسخ داده است (1).
 
اما نقد چپ منحصر به این جریان امنیتی نیست و سالهاست که مطرح و از جمله خود نیز شخصاً در نقد چپ ایران مفصل نوشته ام (2). متأسفانه، سالها پیش، در سایت "اخبار روز" که پاسخهای آقای فرج سرکوهی را اکنون منتشر کرده، بحثهای سالمی در این زمینه منتشر می کردم؛ اما، سردبیر "اخبار روز" مقالاتم را بلوک کرد و هیچگاه نیز از این کار خود پوزش خواهی نکرد (3).
 
امروز نیز سردبیر "اخبار روز" خود قادر نیست به نقدهای امنیتی "مهرنامه" پاسخ دهد چرا که نظیر همین جریانات امنیتی فقط سانسور کردن را بلد است. اما آنچه در بخش اول پاسخهای آقای سرکوهی در مورد ادعاهای نقدهای امنیتی از مارکس و مارکسیسم آمده موضوع تازه ای نیست (4) با اینحال در فضای ایران از سوی هم این حمله کنندگان امنیتی و هم چپ ایرانی که می خواهد بنیانگذار خود را نظیر پیامبری معصوم جلوه دهد، این حرفها مشکل ساز می شود. کارل مارکس با کلفت خانه خود رابطه جنسی داشت و فرزندی از آن رابطه متولد شد که نامش را هم فردریک گذاشتند و مارکس از او هیچ حقی ضایع نکرد. اما در شوروی وقتی مکاتبات مارکس و انگلس را چاپ می کردند، صفحات مربوط به این واقعه را حذف کردند چون می خواستند از مارکس پیغمبر مذهبی جدید درست کنند که لازم بود پاک و منزه باشد. حالا آیا در چپ ایران می شد این بحث ها را کرد یا امثال سردبیر "اخبار روز" سانسور می کرد. امنیتی های رژیم هم از این نادانی ها سوء استفاده می کنند و با اعلام این واقعیات در کنار دروغهای دیگر، گویی کشف تازه ای کرده اند. داشتن کلفت در خانواده بزرگ مارکس با چند کودک خردسال به معنی ثروتمند بودن نبود. فقر مارکس وقتی یکی از کودکان خردسالش را از فقر از دست داد، به خاطر باده خواری نبود بلکه تلاشش برای مستقل کار کردن و تکیه بر پول کم ماهانه ای بود که برایش انگلس میفرستاد؛ و دلیل نامه تند مارکس به انگلس و بی توجهی او به درگذشت دوست دختر انگلس که بیست سال با هم زندگی می کردند، که باعث ناراحتی فردریک انگلس شده بود، به دلیل این فشار مالی بر زندگی مارکس در آنزمان بود. اما وقتی سانسور هست، راست و دروغ را دشمنان به هم می چسبانند و علت فقر او را باده خواری اعلام می کنند و حاصل کار می شود آنچه در "مهرنامه" دیده ایم. تازه مگر مسائل خصوصی مارکس قرار است معیار تصمیم در مورد درستی یا غلطی نظراتش باشد. مگر او ادعای پیغمبری کرده است. مارکس نظریه پردازی غیر مذهبی بود. نظرم را در مورد مارکس و مارکسیسم روشن نوشته ام (5).
 
در مورد فعالین جنبش سیاسی نیز از همان نخستین سالهای بعد از انقلاب هرگاه بازداشتشان می کردند فوری اعلام می شد که در خانه شان عکس های لختی مجله پلی بوی پیدا کرده اند. مگر این فعالین قرار است که پیغمبر مذهبی باشند که با پورنوگرافی مخالف است که چنین کاری به معنی بی اعتباری آنها باشد. متأسفانه در پاسخهای اپوزیسیون و مشخصاً چپ همیشه تلاش این بوده که نظیر دفاع جریانات مذهبی عمل شود. وقت آن است که دوستان چپ نیز در پاسخ خود به این نقدهای امنیتی به روشنی اعلام کنند که نه رهبرانشان و نه پایه گذاران اندیشه شان ادعای مذهب تازه ای را نداشته و ندارند. شخصاٌ به رغم احترام به مارکس بمثابه دانشمند علوم اجتماعی و فیلسوف، نظیر احترامی که برای ارسطو قائلم، خود را مارکسیست نمی دانم نه به این دلیل که مارکس شخص کاملی نبوده، که هیچکس کامل نیست، بلکه به دلیل اختلاف نظرم با مارکسیسم که در نوشتاری تحت عنوان "چرا آینده نگری را برگزیدم" به روشنی توضیح داده ام (6).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com 
دهم شهریور ماه 1394
September 1, 2015
 
پانویس:
 
1. فرج سرکوهی: احضار گذشته برای سرکوب آینده

بخش ۱- جوش های احلیل مارکس و لیبرالیزم رانتی
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68849
بخش ۲ - حجاریان. کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68875
بخش ۳ ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می زند
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68912
بخش ۴ ـ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68932
بخش ۵ ـ شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس های جعلی و باقی قضایا
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68950
 
2. کمونيسم افيون روشنفکران ايران
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm
 
3. اطلاعيه درباره نشريه اخبار روز
http://www.ghandchi.com/419-akhbare-rooz.htm
 
4. فرج سرکوهی، بخش ۱- جوش های احلیل مارکس و لیبرالیزم رانتی
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=68849
 
5. مارکسيسم و آينده نگری
http://www.ghandchi.com/793-marxism-futurism.htm 
 
6. چرا آینده نگری را برگزیدم
http://www.ghandchi.com/988-why-futurism.htm
 
 
متون برگزیده

 


----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ