جمعه، شهریور ۱۳، ۱۳۹۴

پرسش و پاسخی با انوشه انصاری در مورد سفر فضایی یکطرفه

پرسش و پاسخی با انوشه انصاری در مورد سفر فضایی یکطرفه
http://iranscope.blogspot.com/2015/09/blog-post_4.html

منبع:
https://www.youtube.com/watch?v=tGfKwidkfxo

**چهار مقاله در شماره این هفته ساینس ای ای ای اس در مورد ایران است
مقالات در مورد سینکروترون، رصدخانه مراغه، دریاچه ارومیه، و اکوسیستم است
http://www.ghandchi.com/AAASScienceWeeklyNewsVolume349Issue

----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ