دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۴

چگونه ایده آل آنارشیسم راهگشای هیتلر شد

چگونه ایده آل آنارشیسم راهگشای هیتلر شد

اینجا هدف بحث آنارشیسم نیست. درباره آنارشیسم و فرامدرنیسم و ایده آلهای آن بسیار بحث شده است (1). کتاب تازه ای درباره هیتلر و هولوکاست به قلم تیموتی اشنایدر منتشر شده که کمک می کند ایده آل های آنارشیسم را از زاویه دیگری مدنظر قرار دهیم (2).
 
اینکه نویسنده، هیتلر را "آنارشیست تبعیض گرا" می خواند منظور بحث نیست. اما تیموتی اشنایدر مطرح می کند که چرا نازیسم در اروپای شرقی که در آن دولت مدرن به معنای وسیع کلمه ضعیف بود توانست بطور چشمگیری برای نابودی یهودیان توفیق یابد، و نشان میدهد که دلیل این امر فقدان نهادهای دولتی قدرتمند برای حمایت از حقوق شهروندان بوده است.
 
ایده ال اصلی آنارشیسم در تاریخ نابود کردن دولت بوده که البته در آن با مارکسیستها هم نظرند اما آنارشیستها این نابودی را فوری می خواهند. با شکست کمونیسم، امروز آنارشیسم بیشتر هوادار پیدا کرده و آنها راه اجتناب از تجربه کشورهای کمونیستی را نابودی فوری دولت اعلام می کنند (3). 
 
کتاب اشنایدر تجربه مهمی را مرور کرده که ثابت می کند ریشه داشتن دولت دموکراتیک و نهادهای حمایت از حقوق مردم که لیبرالها دنبال کرده اند بهترین ضامن اجتناب از پیروزی فاشیسم است و راه کار تکامل دولت است و نه نابود کردن آن.  شاید دلیل پیروزی سریع داعش در عراق و سوریه چنین فقدان نهادهای قدرتمند دولت دموکراتیک در آن کشورها است.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
بیست و سوم شهریور ماه 1394  
September 14, 2015
 
پانویس:
 
1. آنارشیسم مسکن است اما درمان نیست
http://www.ghandchi.com/820-anarchism-youth.htm
کلامی با شادی صدر و شاهین نجفی
http://www.ghandchi.com/914-shadisadr-shahinnajafi.htm
 
2. Edward Delman: Understanding Hitler’s Anti-Semitism
 
 
متون برگزیده

 


----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ