جمعه، مهر ۲۴، ۱۳۹۴

شادی صدر: چرا اصلاح طلبان خارج از دهه 60 حرفی نمیزنند

شادی صدر: چرا اصلاح طلبان خارج از دهه 60 حرفی نمیزنند
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/60.html

شادی صدر: یک بار ساده‌دلانه از دوستی پرسیدم: چرا این همه اصلاح طلبی که از ایران بیرون آمده اند و دیگر تیغ سانسور و تهدید سرکوب پشت سرشان نیست، درباره آنچه راجع به دهه 60 می دانند، لب از لب باز نمی‌کنند. و او جواب داد: برای اینکه این کار، یک خودکشی سیاسی است. کافی است یکی از آن‌ها شروع به حرف زدن بکند و بعد، بقیه ناگزیر می شوند در پاسخ به او، شروع به گفتن حقایق بکنند و این مثل یک دومینو، تا آخر می رود، همه‌شان را یکی یکی زمین می اندازد و دیگر چیزی از آن‌ها به عنوان یک گروه سیاسی باقی نم...ی ماند.
فقط نگاهی کوتاه به اسم و توضیحات مربوط به اصلاح‌طلبان فعلی، صانعی، انصاری، موسوی تبریزی، یونسی، موسوی خویینی‌ها، که در این مجموعه در کنار اسامی کسانی مثل خلخالی، محسنی اژه‌ای، مرتضوی، حاج داود، مقیسه، پورمحمدی، صلواتی و... گذاشته شده‌اند برای بار چندهزارم این حقیقت را که در وقایع خونبار دهه 60، هر دو گروه سیاسی دارای مجوز فعالیت در صحنه سیاسی امروز ایران به یکسان نقش داشته اند، به ما یادآوری می کند. این تصاویر دوباره و چندباره به این سئوال پاسخ می دهد که چرا تا همین امروز، اصلاح‌طلبان علاقه ای به گشوده شدن پرونده دهه 60 ندارند.

ضمیمه:
مقام‌های عالی قضایی جمهوری اسلامی
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/10/150923_iran_judicial_profiles

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/10/150923_iran_judicial_profiles
منبع:
----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ