جمعه، مهر ۲۴، ۱۳۹۴

حشمت طبرزدی: زندانیان سیاسی-عقیدتی و بی مسئولیتی ما!؟

حشمت طبرزدی: زندانیان سیاسی-عقیدتی و بی مسئولیتی ما!؟
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_16.html
 
امروز یکی از زندانیان سیاسی زنگ زده بود.با او گپ میزدم و از شرایط خودش و دوستان می پرسیدم. به او گفتم تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی از شماره بیرون است. نمی دانم در باره ی کدام حرف بزنیم و از وضعیت نامناسب او و خانواده اش بگوییم. یادم هست دو سال و نیم پیش که گروهی برای روحانی تبلیغ می کردند،مدعی بودند که قرار است ، همه زندانیان سیاسی را ازاد کنند. نه تنها چنین نشد که بر شمار انها افزوده گردید! از حال زندانیان و خانواده انها نمی پرسیم و گاهی فقط از چند زندانی حرف می زنیم.گویا فقط چند زندانی سیاسی و عقیدتی وجود دارد! اهسته می رویم و اهسته می اییم تا گربه شاخمان نزند! یادم هست طی 16 سال گذشته حتا برخی از نزدیک ترین دوستان و خویشان از من و خانواده ام نمی پرسیدند که مبادا برایشان مشکلی پیش بیاید و مثلا به خطر بیفتند و از زندگی و کسب و کار عقب بمانند!؟ برای ما بی مسئولیتی و راحت طلبی به صورت فرهنگ در امده است.از دیگر سو برای همه، نسخه می پیچیم و می خواهیم دنیا را تغییر بدهیم! از همه بدتر این که با حکومتی خشن و بی رحم و قانون شکن رودررو هستیم که فقط با زور و دروغ حکم می راند. امروز می روم خانه ی یکی از این ستمدیدگان تا کمینه، همدردی خودم را با انها ابراز کنم. می دانم چند تن از این زندانیان نیز دربیمارستان ها هستند اما نمی دانم چند نفر از ما، به انها سر می زنیم.

منبع:

----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ