جمعه، مهر ۱۷، ۱۳۹۴

محمد امینی: ادامه بحث نیاز به رفرماسیون مذهبی در ایران

محمد امینی: ادامه بحث نیاز به رفرماسیون مذهبی در ایران
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_64.html


آقای امینی می گوید حتی دولت صفوی به رغم نفوذ چشمگیر روحانیت شیعه در دستگاه دولتی، دولت دینی نبوده و دولتی ایلیاتی بوده و متذکر می شود که جمهوری اسلامی اولین دولت دینی در ایران است.  سپس محمد امینی در بحث خود به نقد مذهب و خرافات در آثار ادبی و فلسفی در تاریخ ایران از جمله در نظرات ذکریای رازی پرداخته و می گوید که چنان نقدها را نمی توان رفرماسیون دینی نامید.  در ادامه مختصات اصلاح واقعی دینی را مورد بحث قرار می دهد. در بخش دوم این برنامه یک کلمه آقای امینی موضوع حمله روسیه به داعش در سوریه را که از فراز دریای مازندران انجام می شود، مورد بررسی قرار می دهد.


----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ