پنجشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۴

محمد امینی :درباره کتاب فیلسوف نماهای آیت الله ناصر مکارم شیرازی

محمد امینی :درباره کتاب فیلسوف نماهای آیت الله ناصر مکارم شیرازی
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_57.html


محمد امینی در این گفتگو با پرویز کاردان در برنامه اندیشه با دوستان در تلویزیون اندیشه در روز بیست و یکم ماه اکتبر 2015 نقدی را که پانزده سال پیش به کتاب فیلسوف نماهای آیت الله ناصر مکارم شیرازی نگاشته، مطرح می کند و درباره مواضع برخی روحانیون در دوران رژیم شاه وارد بحث می شود. در این بحث همچنین به فتواهای روحانیون در دوران فتحعلیشاه و تحمیل معاهده ترکمانچای به ایران اشاره می کند و اینکه برخی از روحانیون پس از شکست ایران در جنگ ایران و روس به استقبال قوای روس رفتند. در این گفتگو به موضوعات دیگری از جمله آنکه آزادی روزنامه نگاران چه موضوع مهم حقوق بشری است، پرداخته شده است.----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ