شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۹۴

احمد رضا بهارلو: در مورد مناسبات ایران و آمریکا

احمد رضا بهارلو: در مورد مناسبات ایران و آمریکا
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_10.html

اين نابكار بخوبي ميداند كه حضور آمريكا در ايران ، معنايش شروع شمارش معكوس براي پايان حضور آخوند است.
اينرا آخوند نابكار نيك ميداند و بسيار ايرانيان عزيز و احساساتي نميدانند.
خودش راحت و آشكار دارد ميگويد مرگش چيست، ميگويد مذاكره با آمريكا ممنوع است، بخطر ضررهاي بيشماري كه دارد ( براي كي؟) و منفعتي كه اصلا ندارد.( قطعا براي آخوند و ناتانياهو و نه ايراني ها).
من ماتم از فغان دوستان كه شيون راه مياندازند و ناسزا ها ميدهند كه چرا آمريكا با ايران حرف زده؟ (يعني آشكارا و نه بسبك ايران كنترا). چون اين يعني بقاي آخوند!
انگار در اين سي و شش سالي كه آشكارا حرف نميزده حكومتي غير از آخوند در ايران بوده و ما خبر نداشتيم؟
انگار همين آخوند نابكار نبود كه بعد از حيله گروگانگيري خميني و اربابان اروپايي و روسي او كه منجر به قطع رابطه با آمريكا شد، جاي خود را سفت كرد و قدرت را قبضه كرد و فارغ از حضور آمريكا هر چه بود و نبود را نصيب خود كرد و پدر صاحب ملت را درآورد.
انگار همين آخوند نابكار نيست كه با شعار چرند اما حساب شده " مرگ بر آمريكا" حكومت منحوس خود را كه ميگفتند شش ماه دوام نمياورد با همه جهالت ها و خيانت ها و فساد و دزدي و بيرحمي و كشتار و جنگ و سلب آسايش مردم تا بامروز امتداد بخشيده.
خير قربان اين نابكار ميداند چه ميگويد و جماعت احساساتي ما هنوز ................
منبع:----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ