دوشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۴

دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا

دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_72.html

Two Econ Solutions in US Election
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions-english.htm

آمریکا در 15 سال گذشته با رکود مداوم اقتصادی درگیر بوده است (1).

کاندیداهای آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اکنون راه حل های خود را برای این وضعیت اقتصادی، پیشنهاد می کنند.

اساساً دو نظر پیشنهاد شده است. دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه فکر می کند که با استفاده از سیاست های حمایت گرایانه علیه چین، ژاپن و کشورهای دیگر می تواند شغل بیشتر در آمریکا ایجاد کند. برنی سندرز از حزب دموکرات که از "سوسیالیسم دموکراتیک" حمایت می کند فکر می کند که الیت "یک درصدی" ثمره انقلاب تکنولوژیکی را که پیش از رکود پانزده ساله اقتصادی اوج گرفت، درو کرده، و می گوید جمعیت "99 درصدی" حق شان است که سهم خود را از طریق گستردن بیمه درمانی به همه آمریکاییان (آنچه شهروندان همه کشورهای پیشرفته غیر از آمریکا دارند)، بهبود بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی و افزایش حداقل دستمزد به ساعتی 15 دلار، به دست آورند.

اقتصاد آمریکا در وضعیت مشابهی در سالهای اواخر 1970 و اوائل 1980 قرار داشت، اما انقلاب کامپیوتر و اینترنت و سقوط اتحاد شوروی همه چیز را عوض کرد و پس از آن، در دهه 1990 اقتصاد شکوفا شد. مگر آنکه تغییری دیسراپتیو در چنین ابعادی روی دهد، بنظر می رسد که آنچه کاندیداهای ریاست جمهوری توصیف کرده اند واقعیت اقتصادی آمریکا است.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com 
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و هفتم مهر ماه 1394
October 19, 2015

پانویس:

1. کورزویل، پانزده سال رکود مدوام را بحث می کند
http://www.ghandchi.com/979-kurzweil-gilder.htm


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com


 

 
Two Econ Solutions in US Election
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions-english.htm

دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions.htm

United States has been struggling with a secular stagnation in the last 15 years (1).

The US candidates for the forthcoming 2016 Presidential election are currently proposing their solutions for this economic situation.

Basically two ideas are offered. Donald Trump of the Republican Party thinks using protectionist policies against China, Japan and other countries can create more US jobs. Bernie Sanders from the Democratic Party who supports "democratic socialism" thinks the "one percent" elite have reaped the fruits of technological revolution preceding the secular stagnation and says the "99 percent" are entitled to receive their share by expanding Medicare to all Americans (which is available to citizens of all develped countries except the USA), improving unemployment and social security benefits and raising minimum wage to $15.

US economy was in a similar situation in late 1970's and early 1980's, but the computer and Internet revolution and collapse of the Soviet Union changed everything and that era was followed by a blossoming economy in the 1990's. Unless a disruptive change of that magnitude happens, it seems like the situation as described by Presidential candidates is the reality of US economy.

Hoping for a democratic and secular
futurist republic in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
October 19, 2015

Footnotes:

1. Kurzweil Discusses 15 Years of Secular Stagnation
http://www.ghandchi.com/979-kurzweil-gilder-english.htmFeatured Topics
http://featured.ghandchi.com 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ