پنجشنبه، مهر ۰۹، ۱۳۹۴

حشمت طبرزدی: مطهری-چهارشنبه سوری و رمی جمرات!؟

حشمت طبرزدی: مطهری-چهارشنبه سوری و رمی جمرات!؟
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post.html

 
در اداب و سنن ملی یا مذهبی ملل ،نماد ها یا سمبل هایی وجود دارد که اگرچه عقلانی به نطر نمی رسد اما در زمینه ی عینی و فرهنگی ان ملل، معنای ویژه ای دارد. در این جا معنا غیر از عقلانیت است. به این معنا که برای گرامی دارندگان سمبل ها، به امری خاص اشاره می کند ،اما اگر قرار باشد همان سمبل یا سنت مطابق عقل محض سنجیده شود یا بیرون از زمینه ی تاریخی اش دیده شود، فاقد معنا و خردورزی است.مثلا کسانی که از روی اتش می پرند و می گویند؛زردی من از تو و سرخی تو از من،، از دیدگاه خود برای اتش نوعی زایندگی و حرکت قایل هستند یا اتش را اسطوره ای می دانند که از این طریق می خواهند ان را بیان کنند. در صورتی که ملل دیگر، این عمل انها را بی معنا تلقی کرده و از خود می پرسند؛این چه کاری است که می کنند؟حال ممکن است در چنین رسومی، برخی افراد نیز بی احتیاطی کنند و دست و پایشان نیز بسوزد.
همچنین در رمی جمرات،پاسدارندگان چنین رسمی، می خواهند نشان بدهند که این سنگ یا جایگاه یا هر چیز، سمبل شیطان است و ما با پرتاب سنگ به ان، قصد داریم نشان بدهیم که از ناپاکی ها متنفریم.در صورتی که همین باورمندان به چنین رسومی، اگاه هستند که اگر شیطانی وجود داشته باشد در کجاست! ای بسا در این سنگ پرانی، به دلیل ازدحام، گروهی زیر دست و پا کشته شوند که اخیرا ، متاسفانه هزاران کشته و مجروح شدند که اکثر انان هم میهنان خودمان بودند.در هر حال رسم و رسوم است و هزینه نیز دارد.کسی نیز مقصر نیست جز بر پاکنندگان چنین سنت هایی.
اقای مطهری که از فیلسوف های اسلامی اخیر است، در بیانی غیر علمی و بلکه هتاکانه ، پدران ما را به دلیل زنده نگه داشتن رسم ملی چهارشنبه سوری به باد فحش و ناسزا کشید، حال اگر ما بخواهیم به شیوه ی او در باره ی رسم مذهبی رمی جمرات ، سخن بگوییم چه باید بگوییم؟! نزدیک به هزار نفر در این سنگ پرانی کشته شده اند،رقم کمی نیست. مگر این که برای جان ادم ها ارزشی قایل نباشیم که نیستند.

منبع:----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ