جمعه، مهر ۱۰، ۱۳۹۴

ما و جنبشهای ارتجاعی در قرن بیست و یکم

ما و جنبشهای ارتجاعی در قرن بیست و یکم
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_41.html

در سال 1984 در مورد ترقی خواهی در عصر کنونی بحث شد که برخلاف دوران کانت که ترقی و انقلاب بر هم منطبق فرض می شدند، چنین درکی در سالهای پایانی قرن بیستم غلط است وقتی لزوماً انقلاب مترادف با ترقی نیست (1) و همین موضوع 20 سال بعد در 2003 در مورد رفرم مطرح شد که لزوماً هر اصلاحاتی مترقی نیست و چه بسا گونه ای از اصلاح طلبی می تواند ارتجاعی باشد (2).
 
سه هفته پیش بحث شد که ما با پدیده تازه ای در خاورمیانه در قرن بیست و یکم روبرو هستیم و آنهم جنبش هایی ارتجاعی هستند که حتی قبل از رسیدن به قدرت فاسدند (3).
 
متأسفانه برخی صاحب نظران سیاسی ایران هنوز این تفاوت اساسی را با قرون هجدهم تا بیستم درک نکرده اند و برداشت درستی از ترقی خواهی در عصر کنونی ندارند و نیروی جنبش مترقی ایران را با درگیر شدن در کشمکشهای جنبشهای ارتجاعی در منطقه، به هدر می دهند.
 
مسأله جنبشهای ارتجاعی در دنیای قرن بیست و یکم بویژه در خاورمیانه هر روز جدی تر می شود. تجربه جنبش سیاسی ایران در ارتباط با جنبشهای ارتجاعی، موفقیتها و شکستها، می تواند برای بقیه خاورمیانه بسیار درس آموز باشد (4).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
دهم مهر ماه 1394  
October 2, 2015
 
پانویس:
 
1. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm
 
2. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
 
3. پدیده تازه ای در جنبشهای خاورمیانه
http://www.ghandchi.com/1001-middle-east-fesaad.htm
 
4. ايران آينده نگر: آينده نگري در برابر تروريسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran-plus.htm

FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism-Third Edition
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm
 
 
متون برگزیده

 

----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ