چهارشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۴

پیشنهادی به خانواده های ساکن کرج

پیشنهادی به خانواده های ساکن کرج
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_26.html

از آنجا که در ایران ساکن نیستم شاید این پیشنهادم بی معنی باشد و در آنصورت از همه دوستانی که این نوشته را می خوانند پوزش می خواهم. پیشنهادم در ارتباط با وضعیتی است که به گزارش آقای محمد نوری زاد برای کودکی در مدرسه ای در کرج به دلیل تبعیض خانم مدیر و آقای صاحب امتیاز مدرسه، پیش آمده است (1).
 
قبل از طرح پیشنهادم می خواهم تأکید کنم که متأسفانه اپوزیسیون بدون خشونت در ایران در سی و چند سال گذشته عمده ترین اهرمی را که برای فشار بر رژیم برای رسیدن به خواستهایش مدنظر قرار داده اقدامات دولت های دموکراتیک نظیر تحریمها بوده است. نه تنها این اهرم به دلیل تغییرات در مناسبات بین المللی و عوارض جانبی بر زندگی مردم قابل اتکاء نیست بلکه حتی زمانهایی نیز که کمک کننده باشد نباید بعنوان اهرم اصلی جنبش دموکراسی خواهی برای دستیابی به خواستهایش به کار رود، تا که استقلال جنبش حفظ شود. جنبش علیه تبعیض نژادی در آمریکا در زمان مارتین لوترکینگ نمونه خوبی از کاربرد اهرم های داخلی را نشان داده زمانی که بعد از اعتراض روزا پارک، سیاهان و هواداران مبارزه با تبعیض نژادی در آن شهر از سوار شدن به اتوبوس امتناع کردند و با تحریم شرکت اتوبوس رانی بخاطر تبعیض علیه سیاهان آن مؤسسه اقتصادی را به ورشکستگی کشاندند (2).
 
اما، پیشنهاد، والدینی که کودکانشان در کرج به مدرسه تبعیض گر می روند، بچه های خود را در سال آینده در دبستان دیگری ثبت نام کنند. همچنین هر مدرسه ای که این خانم را بعنوان مدیر استخدام کند، در آن مدرسه کودکان خود را ثبت نام نکنند. و هر مؤسسه آموزشی را که آقای صاحب امتیاز این مدرسه در هر جا در آن سهمی داشته باشد، تحریم کنند.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
پانزدهم مهر ماه 1394  
October 7, 2015
 
متون برگزیده

 
پانویس:
 
1. آخرین خبر در مورد پسربچه ده ساله ای که مدیر مدرسه ای در کرج به بهانه بهایی بودن می خواهد اخراج کند
http://iranscope.blogspot.com/2015/09/blog-post_89.html
 
2. يک اشتباه اساسی در استراتژی جنبش حقوق مدنی ايران
http://www.ghandchi.com/586-madaniat.htm
 
 
 

https://www.facebook.com/m.nourizad/posts/1183242038370077

منبع عکس:


----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ