پنجشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۴

محمد امینی: نگاهی به دیوانسالاری ایران و دلائل ماندگاری کشور

محمد امینی: نگاهی به دیوانسالاری ایران و دلائل ماندگاری کشور
http://iranscope.blogspot.com/2015/10/blog-post_55.html
 
بحث محمد امینی در مورد تدوام تاریخ دیوانسالاری ایران از زمان ماد تا به امروز و اینکه خانواده هایی حتی 1000 سال در این حرفه بوده اند. بعنوان مثال کسانی حتی نام خانوادگی شان "مستوفی" بوده که بطور خانوادگی در این شغل بوده اند. آقای امینی متذکر می شود که زبان دیوانی ایران زبان فارسی است در صورتیکه زبان مذهبی بعد از حمله اسلام عربی است. اشاره به سلطان محمود غزنوی که خود او گفته در بازار بردگان فروخته شده اما بعدها برای خود تبار می سازد. توضیحات دیگری در مورد ماندگاری ایران به رغم تغییرات دولتها از ایلی به ایل دیگر تا زمان رضا شاه. آقای امینی در این بحث همچنین به موضوعات مختلف مرتبط با ارزش های خوب و بد جامعه ایران می پردازد.

منبع:
محمد امینی در برنامه "برگی از تاریخ" حسین مهری در تاریخ چهاردهم ماه اکتبر 2015----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ