پنجشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۹

وضعيت بد حسين رونقی ملکی و عدم رسيدگی پزشکی به وی، رهانا


وضعيت بد حسين رونقی ملکی و عدم رسيدگی پزشکی به وی، رهانا
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/07/107951.php

در حالی که وضعيت جسمی حسين رونقی ملکی در سلول‌های انفرادی بند دو الف سپاه در زندان اوين بسيار بد است، مسئولين زندان از رسيدگی پزشکی به وی خودداری می‌کنند.

خبرگزاری حقوق بشر ايران - رهانا
حسين رونقی ملکی وبلاگ‌نويس و فعال حقوق بشر در حالی در زندان به سر می‌برد که از ناراحتی قلبی و کليوی رنج می‌برد. با اين حال مسولين زندان و بازجويان از عدم رسيدگی پزشکی به وی خودداری کرده و به سلامت اين زندان توجهی نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار رهانا، که قرار است در اواخر ماه جاری دادگاه‌اش برگزار شود، نياز مبرم به رسيدگی پزشکی و اعزام به مراکر تخصصی دارد. وی در طول ماه‌ها بازداشت تحت شکنجه‌ها و فشارهای جسمی و روحی بوده است و اين مساله باعث آسيب‌های جسمی فراوانی به وی شده است.

اين وبلاگ‌نويس در طول دوران بازداشت به خاطر بلاتکليفی و عدم رسيدگی به پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود. خانواده وی در شهرستان زندگی می‌کنند و برای ملاقات و پيگيری پرونده وی مجبور هستند هر بار تا تهران مسافرت کنند.

حسين رونقی ملکی در تاريخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در منزل همراه برادرش حسن رونقی ملکی بازداشت شده بود، در حالی که برادر وی هيچ فعاليت سياسی نداشت به مدت يک ماه زير شکنجه‌های شديد جسمی در بازداشت به سر می‌برد. بازداشت برادر حسين رونقی به دليل فشار و اجبار برای اعتراف‌گيری و قبول اتهامات واهی صورت گرفت. که بر اثر اين شکنجه‌ها وی از ناحيه گردن به شدت آسيب ديده است.

بايگانی وبلاگ