جمعه، تیر ۲۵، ۱۳۸۹

علی اکبر پيرهادی در مورد سعيد ترابيان


گفتگوئي با اکبر علی اکبر پيرهادی عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد در مورد بازداشت و عدم تماس سعيد ترابيان با خانواده و دوبار سکته قلبی در سال گذشته

اينجا را کليک کنيد

بايگانی وبلاگ