جمعه، بهمن ۳۰، ۱۳۹۴

نه در 57 اپوزیسیون انقلاب کرد و نه امروز می تواند

نه در 57 اپوزیسیون انقلاب کرد و نه امروز می تواند   http://iranscope.blogspot.com/2016/02/57.html
 
برداشتی در میان پاره ای از فعالین اپوزیسیون وجود دارد که گویی در سال 1357 اپوزیسیون بود که در ایران انقلاب کرد. در کشورهایی نظیر روسیه که حزب قدرتمند کمونیست داشتند در فوریه 1917 آن حزب نبود که انقلاب کرد و حتی فعالیتهای سیاسی آن حزب برای بیش از دو دهه عامل انقلاب نبود. انقلاب نتیجه جنگ، فقر و  عدم رضایت دادن تزاریسم به آزادی، و سهیم نکردن نیروهای سیاسی دیگر در قدرت بود. اینکه آیا حزب لنین دولت کرنسکی را در اکتبر 1917 با انقلاب یا کودتا  ساقط کرده و به قدرت رسید بحثی دیگر است و موضوع این نوشتار نیست اما بازهم حزب آنچه را در واقعیت روی می داد، رهبری کرد نه آنکه انقلاب خلق کند. منظور آنکه در ایران 1357 هیچ نیرویی در اپوزیسیون حتی توان رهبری انقلاب را نداشت چه رسد به آنکه بخواهد خود انقلاب کند. انقلابی که آغاز شد نتیجه سقوط شدید درآمد نفتی ایران در یکی دو سال پیش از انقلاب و تحمیل آن به آنهایی بود که در رژیم صاحب نفوذ نبودند و رژیم شاه دو حزب خودی "مردم" و "ایران نوین" را نیز تحمل نکرد و حزب رستاخیز را ساخت و در نتیجه حتی در سالهای آخر حاضر نشد نیروهای دیگر سیاسی را تا وقتی که دیگر در زمان بختیار دیر شده بود در قدرت سهیم کند و به سرکوب ادامه داد و نتیجه هم انقلاب مردم شد.
 
در زمان شاه هم کسانی بودند که فکر می کردند اپوزیسیون قرار است انقلاب کند و به همین دلیل رفتند و سیاهکل را راه انداختند و سازمان چریکهای فدایی خلق را تشکیل دادند و وقتی انقلاب واقعی مردم صورت گرفت اهمیتی نداشتند و حتی نمی توانستند سازمان خود را رهبری کنند و سکان آن را به دست کمیته مرکزی حزب توده سپردند. بقیه جریانات اپوزیسیون هم آنقدر ضعیف بودند که نیروهای آیت الله خمینی توانستند  قدرت را بدون مقاومت جدی دیگر جریانات سیاسی، قبضه کنند. درست است که کشورهای خارجی نیز از ترس به قدرت رسیدن کمونیستها دست آخر به خمینی یاری کردند اما چرا در نیکاراگوئه همین کار را نتوانستند بکنند مگر جریان کلیسا در اپوزیسیون آنجا نبود، اما کمونیستها در آنجا واقعاً نیرو بودند.
 
اساساً انقلاب یا هر جنبش مردمی دیگر به دلیل وضعیت داخل کشور و رفتار دولت در برابر آن وضعیت صورت می گیرد و هیچ اپوزیسیونی هرچه قدرتمند، نمی تواند انقلاب راه اندازد. ممکن است در زمانهای ضعف جنبش مردمی با پول کشورهای خارجی بشود کودتا کرد یا با جنگ کشوری را تصرف کرد اما، انقلاب حرکت مردم در برابر وضعیت کشور در شرایطی است که رژیم با رفتار خود راه دیگری برای مردم نگذارد. امروز نیز در جمهوری اسلامی همین گونه است (1). همه در مورد اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می دانیم که عکس های دوران شاه دست به دست می شود و جوانان می گویند چنان آزادی های اجتماعی را نسل پیش از آنها داشته و وضع کنونی خود را می بینند. یا رژیم اوضاع اجتماعی را تعدیل می کند و دیگران را در قدرت سیاسی سهیم می کند یا که بالاخره مردم انقلاب خواهند کرد. این هم ربطی به اپوزیسیون ندارد. اگر با به زندان انداختن می شد جلوی انقلابها را گرفت که باستیل جلوی انقلاب کبیر فرانسه را گرفته بود.
 
نیروهای اپوزیسیون اگر درست کار کنند چه در زمانهای جنبشهای مردمی برای رفرم و چه در زمانهای حرکت انقلابی می توانند حرکت مردم را در هر دو صورت رهبری کنند و تحول جامعه حاصلی بهتر به ارمغان آورد و نه آنکه رژیمی ضد دموکراتیک با دیکتاتوری دیگری تعویض شود. این موضوع هم به کار مشخص نیروهای اپوزیسیون مربوط می شود وگرنه اینکه 40 سال پیش فلان نیروها در اپوزیسیون، مثلاً کمونیستها که هیچگاه در ایران به قدرت نرسیدند چه گفته اند، اهمیتی ندارد و بهتر است با بحثهای شخصی درباره یکی دو نفری که از آن دوران هنوز فعالند وقت اپوزیسیون را تلف نکنیم. این سخنانم ابداً به این معنی نیست که صدمات استبداد کمونیستی در ایران و در سطح جهانی را در ارتباط با آرمانهای بشریت نادیده بگیرم. اتفاقاً اپوزیسیون جوان ایران لازم است آن درسها را بیاموزد و وقت خود را با آن برنامه های شکست خورده تلف نکند. اما برنامه های کمونیستها در جنبشهای کشورهای دیگر عدم کارایی خود را نشان داده اند و اصلاً هیچگاه در ایران اهمیتی از نظر عملی در قدرت پیدا نکردند و سالهاست در این مورد بحث شده است (2).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
سی ام بهمن ماه 1394
February 19, 2016
 
پانویس:
 
1. چرا مردم انقدر درباره فساد مالی رژیم حرف میزنند
http://www.ghandchi.com/1109-fesaade-maali.htm 
 
2. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز
http://www.ghandchi.com/419-akhbare-rooz.htm
 
 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 
 
 

----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ