شنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۹۴

محمد امینی: درباره تلاش بارزانی برای ایحاد کردستان مستقل در عراق

محمد امینی: درباره تلاش بارزانی برای ایحاد کردستان مستقل در عراق
http://iranscope.blogspot.com/2016/02/blog-post_6.html 

در برنامه های یک کلمه پنجم فوریه و نوزدهم 2016 آقای محمد امینی در بحث تلاشهای کنونی بارزانی برای ایحاد کردستان مستقل در عراق به تاریخ ایلیاتی کردستان از زمان شاهزاده ملک آرا در زمان محمد شاه قاجار پرداخته و با بررسی وقایع تاریخ ایران در ابتدای شکل گیری جامعه مدرن از جمله به شورش عبیدالله نهری و یورش اسماعیل آقا سيميتکو و کشمکشهای ایلی و خانخانی می پردازد.

کسروی دربارۀ پرچم باصطلاح "آزادی کردستان" سيميتکو مينويسد: اکنون سيميتکو آماده باش گرديده و بيرق افراشته "آزادی کردستان" می خواهد. چه کار می کند؟ آيا کنفرانس داده کردان را برای زندگانی آزاد و سررشته داری آماده می سازد؟ ... آيا قانون اساسی برای کردستان می نويسد؟ ... آيا به برداشتن پراکندگی هائی که در ميان کردان است می کوشد؟... نه! "آزادی کردستان" که با اينها نيست. پس چه کار می کند؟... ديه ها را تاراج می کند، کشت ها را لگدمال می گرداند، بمردم تاراج ديده و بينوای لکستان پيام فرستاده پول می خواهد ... اينست معنی "آزادی کردستان"؛ همين است نتيجه ای که سياستگران اروپا می خواستند... [احمد کسروی، تاريخ هجده ساله آذربايجان، ص 831]
 
منبع:----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بايگانی وبلاگ