دوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۴

حشمت طبرزدی: شکست خامنه ای و حزب پادگانی حاکم را شاد باش می گویم

حشمت طبرزدی: شکست خامنه ای و حزب پادگانی حاکم را شاد باش می گویم
http://iranscope.blogspot.com/2016/02/blog-post_57.html

در درجه ی اول باید پیروزی بر خامنه ای و سران حزب پادگانی حاکم را به جوانان شاد باش گفت.برای این که جلوتر از همه ، امدند تا به خامنه ای نه بزرگی بگویند و از طریق رد صلاحیت کسانی که سالیانی است به حقوق میلیون ها ایرانی تجاوز کرده و انها را به بهانه ی نظارت استصوابی رد صلاحیت کرده اند،عملا مخالفت خود را با اراده ی حاکم اعلام کنند.اراده ای که از طریق عوامل و حامیان خود زندگی را بر مردم و به ویژه جوانان تبدیل به جهنم کرده است.البته حاکمان مردم ازار و ستمگر، حتا در اعلام ارای مردم استان تهران، دست از شیطنت و مردم ستیزی بر نداشتند و با اعلام مهندسی شده و جهت دار ارای مخالفین، تلاش کردند مانع از حضور انها برای ابراز شادی در خیابانها شوند.مردمی که رد صلاحیت از جنتی،یزدی، مصباح،حداد عادل،و دانه درشت های دلواپس در تهران را به معجزه شبیه می دانند ،حق دارند به خیابان ها بریزند و این پیروزی بزرگ را جشن بگیرند.
این گام اول در ایجاد تغییر با شکستن اقتدار دیکتاتوری حاکم است و مخالفین استبداد مذهبی حاکم، با استفاده از چالشی که جناح اصلاح طلب و اعتدالی حکومت به رهبری هاشمی رفسنجانی و یاران ،علیه جناح اقتدارگرا و سرکوبگر حامی خامنه ای راه انداخته، می روند تا فرایند استحاله ی رژیم مذهبی حاکم را تکمیل کنند و با کنار زدن حزب پادگانی حاکم از مقدرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، عملا زمینه را برای تغییرات دموکراتیک، دسترسی به زندگی شرافتمندانه ،رفاه و امنیت اجتماعی، ازادی زندانیان سیاسی و عقیدتی،مخالفت با شکنجه و اعدام،از بین بردن تبعیض جنسیتی،قومی و اجتماعی،تشکیل قوه ی قضاییه ی مستقل، از بین بردن تفتیش عقیده، سانسور، تحمیل عقیده ،حجاب اجباری ، ایجاد برابری مذهبی، ازادی بیان، حزب ، تحقق شرایط انتخابات ازاد و دموکراتیک به منظور استفاده ار حق ازادانه در تعیین سرنوشت و رسیدن به سکولار دموکراسی پایه دار، فراهم نمایند و نشان بدهند،با اقدامات به موقع و مسئولانه ی خود، قادر هستند قاعده ی بازی رژیم را بر هم بریزند که ریختند.
کاندیداهای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر با عنایت به حقوق اساسی شهروندان که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تصریح شده است، با هدف به چالش کشیدن نظارت استصوابی و طرح انتخابات ازاد و دموکراتیک به عنوان نقشه ی راه و با پیش بینی شرایط کنونی و به قصد همراهی با تغییر خواهان، و تقویت جنبش ضد استبدادی کنونی، پا به میدان انتخابات گذاشتند و در فرمانداری تهران ثبت نام کرده و با هجوم گسترده ی اپوزسیون های رادیکال اما متوهم از یک سو و سلب حقوق انها از سوی تمامیت خواهان و سرکوبگران حاکم ، از دیگر سو، اما عقب نشینی نکرده و بر ادامه ی راه خود اصرار ورزیدند .
و اینک خوشحال هستیم که مردم در این گام اول، پیروزی بزرگی به دست اوردند و همبستگی متناسب با امکانات خود ،مردم را همراهی کرد و انها را در برابر دیکتاتوری حاکم تنها نگذاشت.البته برای ادامه ی راه از همه ی مخالفین دعوت می کند حول مطالبات اساسی مردم ،با تقویت جنبش های اعتراضی ،متحد شده و همبستگی را برای ایفای نقش موثر تقویت کنند.این پیروزی متعلق به همه ی کسانی است که از فرصت انتخابات استفاده کرده و به هر نحو ممکن، اعم از مخالفت با نظارت استصوابی و انتخابات غیر ازاد یا اعلام رای اعتراضی و رد صلاحیت از حاکمان قانون ستیز،حماسه افریده اند. مهم این است که رای مخالفین کلیت این رژیم ضد بشری ،تعیین کننده ترین است .اعم از این که در انتخابات غیر دموکراتیک شرکت نکرده با اگاهی دادن به تودهها در مورد شرایط استفاده از حقوق خود برای برگزاری انتخابات ازاد و دموکراتیک ، کار را بر استصوابیون سخت تر کرده و به افشای انان پرداخته و به صندوق ازاد بپیوندد و منفعل نباشد یا به ناچار ،با حضور سیاسی و اعتراضی خویش ، کمینه به رد صلاحیت از سران رژیم بپردازد.
مخالفین نظارت اسصوابی ،با رای خود نشان دادند که حاکمین انتصابی موجود، مشروعیت ندارند و باید زمینه ی بر کناری انها از قدرت فراهم شود و این مهم می بایست از برکناری شخص خامنه ای اغاز شود . در غیر اینصورت و با مقاومت او و پیروانش در نهاد های انتصابی، در برابر رای مخالفین، ان گونه که در 2 خرداد 76 اتفاق افتاد، ممکن است جامعه از مسیر مبارزات مسالمت امیز خارج شود.برای این که شرایط کنونی امکان تکرار تاریخ را نخواهد داد.
پس پیش به سوی همبستگی عمیق تر و تقویت جنبش های اجتماعی حول مطالبات اساسی مذکور در بالا و همهنگام ، برداشتن گام دوم مبارزات برای اثر گذاری هوشمندانه در جهت استحاله ی رژیم از طریق کسانی که در خبرگان،مجلس و دولت پرچم مخالفت با خامنه ای و جبهه ی او را بر داشته اند. کسانی که دیکتاتور،در اخرین فرصت های حکمرانی اش از روی عجز و عصبانیت، انان را انگلیسی نامید تا مانع از پشتیبانی مردم از انها در مخالفت با استبداد مذهبی حاکم شود.
حشمت اله طبرزدی-دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران.
9 اسفند 1394 خورشیدی.

منبع:
اینترنت
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ