یکشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۴

دکتر مهران مصطفوی: درباره لیست رفسنجانی برای انتخابات

دکتر مهران مصطفوی:  درباره لیست رفسنجانی برای انتخابات
http://iranscope.blogspot.com/2016/02/blog-post_94.html


بعدالتحریر: گفتگوی
دکتر مهران مصطفوی با آقای رضا گوهرزاد در برنامه تلویزیونی چالش به پایین صفحه اضافه شد.

کنون کار بجائی رسیده است که آقای هاشمی رفسنجانی برای دعوت به رای دادن لیستی منتشر می کند که در آن اسامی کسانی هست که دستور قتل دادن آنها محرز است. بگذریم که خود آقای هاشمی رفسنجانی از بانیان استبداد و ترور است اما افرادی همچون دری نجف آبادی و ری شهری گاو پیشانی سفید هستند. براستی چگونه می توان به چنین افرادی رای داد؟ در واقع شعار رفسنجانی و طرفدارانش برای انتخابات آتی خبرگان این است که به جنایتکارهای لیست من رای دهید و نگذارید جنایتکارهای خامنه ای به مجلس بروند! کار سقوط اخلاقی به اینجا رسیده است که باید بین جنایتکارها انتخاب شود. دیشب جوانی که در داخل کشور فعالیت می کند با من تماس گرفت او اصرار داشت که به لیست رفسنجانی رای دهد درخواست می کرد که من نیز در اینباره تبلیغ کنم! و به آقای بنی صدر هم پیام برسانم که مخالفتی با لیست هاشمی نکند و در آخر نوشت "سلام به بنی صدر برسان بگو این خاک برایش خون ها رفته است آبروی ابوالحسن بنی صدر برای این خاک برود ایرادی ندارد ما همه چیزمان را باید بدهیم برای ایران ". این سخن که "بنی صدر از لیست هاشمی دفاع کند و برای ایران آبرو بدهد" من را بسیار متاثر کرد. چگونه یک جوان فعال می تواند همچنین تقاضائی بکند؟ نمی داند و درک نمی کند که ایران به انسانهای آبرومند نیاز دارد و نه به انسانهای بی آبرو. اگر ایرانی مانده است بخاطر داشتن زنان و مردان با آبرو بوده است نه بخاطر زنان و مردان بی آبرو. براستی اگر رای دادن به لیست هاشمی رفسنجانی خوب بود باید آبرو بیاورد نه اینکه آبرو ببرد. پس جگونه رای دادن به این لیست را توجیه می کند؟ در ضمن این سخن من را یاد یک موضوع تاریخی هم انداخت که شرح کوتاه آن چنین است: در سالهای 59 و 60 آقای موسوی گرمارودی که در زمان ریاست جمهوری در دفتر آقای بنی صدر کار می کرد از طرف خمینی مامور شده بود که خبرچینی کند و دستگاه خمینی را در باره فعالیتهای درون دفتر ریاست جمهوری و دوستان آقای بنی صدر مطلع کند. بعدی از اندی او بخاطر قرار گرفتن در این وضعیت از خمینی می خواهد که به اجازه دهد استعفا دهد اما خمینی به او گفته بود که "همه خون می دهند شما برای اسلام آبرو بدهید و همانجا بمانید".

منبع:
https://goo.gl/QIfqUu

گفتگوی چهاردهم فوریه 1394 دکتر مهران مصطفوی با آقای رضا گوهرزاد در برنامه تلویزیونی چالش
https://vimeo.com/155352237  


----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ