دوشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۹۴

بازگشت نیچه شیفتگی به محافل روشنفکری

بازگشت نیچه شیفتگی به محافل روشنفکری
http://iranscope.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
 
روز گذشته ویدیویی را تحت عنوان "نیچه، دون ژوآنِ شناخت" از آقای ناصر کاخساز دیدم که لینک آن در زیر آمده است (1).
 
حمله نیچه به آنچه او خردشیفتگی می نامید، و دیگران خردگرایی، به شکل پسامدرنیسم در نخستین سالهای بعد از انقلاب در محافل روشنفکری ایران رواج یافت (2).
 
در واقعیت آن حرکت در سالهای 1360 روی دیگر مارکسیسمی بود که پیشتر در همان محافل طرفدار داشت (3).
 
متأسفانه این بار، دیگر نیچه شیفتگی و فرامدرنیسم محدود به آندسته حالات روحی نیست که بتوان فقط بعنوان الهام بخش هنرمندان و معماران تلقی کرد. ما با خیزش آنارشیسم در میان بخشی از روشنفکران ایران روبرو هستیم بدون آنکه توجه شود حرکتهای مشابه در دوران نازیسم چه فجایعی را در جهان دامن زدند (4).
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
دوازدهم بهمن ماه 1394
February 1, 2016

پانویس:
 
1. ناصر کاخساز: نیچه، دون ژوآنِ شناخت
https://www.youtube.com/watch?v=JkXVpBamw1Y
 
2.  پسامدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی
http://www.ghandchi.com/304-Postmodernism.htm

Postmodernism Shaping Islamism
http://www.ghandchi.com/304-PostmodernismEng.htm
 
3. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm

Marxist Thought & Monism
http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm
 
4.  چگونه ایده آل آنارشیسم راهگشای هیتلر شد
http://www.ghandchi.com/1002-anarchism-hitler.htm

 
یادداشتی درباره ترانه تصور کن و آنارشیسم
http://www.ghandchi.com/1055-imagine-anarchism.htm
 
 
 
----------------------

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ