جمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۹

ویژه نامه روز هشت مارس، نشریه چکامه


ویژه نامه روز هشت مارس، نشریه چکامه، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این نشریه پس از توزیع تعداد محدودی شماره، به محاق توقیف رفت....
رسانه شمایید.

اينجا را کليک کنيدiran#

بايگانی وبلاگ