جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۹۴

ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر

ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_11.html


در 37 سال اخیر در پی انقلاب ایران، آینده نگری مورد توجه بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است.
 
غرب تجربه ای را مشابه ایران در پی پایان جنگ جهانی دوم داشته هنگامیکه شماری از اندیشمندان نظیر اسیپ فلختایم در آلمان و برتراند دیژوونل در فرانسه دیگر نه راه سرمایه داری و نه راه سوسیالیستی را برای پاسخ به معضلات بشریت قانع کننده مییافتند و راهکارهایی نظیر تیتوئیسم در یوگسلاوی را نیز که ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه داری بود، نمی پسندیدند و به این نتیجه رسیدند که باید فراسوی جامعه صنعتی به هر دو شکل سرمایه داری و سوسیالیستی رفت تا راه حلی برای این معضلات یافت. این دیدگاه بعد ها در کتاب دانیل بل تحت عنوان "فرارسیدن جامعه فراصنعتی" بطور مستدل و علمی مطرح شد. امروز دیگر پارادیم آینده نگری با نظرات کورزویل در ارتباط با سینگولاریته غنا یافته است.
 
طی بیش از نیم قرن، ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر متفاوتی مطرح شده اند که ممکن است برای نسل امروز ایران جالب توجه باشند (1).

به امید
 جمهوری آینده نگر
دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیستم آذر ماه 1394
December 11, 2015

پانویس:
 
1. ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر
 
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com  

 
 
----------------------
http://www.iranscope.com

SEARCH

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ