جمعه، آذر ۱۳، ۱۳۹۴

سن برناردینو بیان جنگی ایدئولوژیک است

سن برناردینو بیان جنگی ایدئولوژیک است
 http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_4.html
 
San Bernardino Shows an Ideological War
 
کمتر از یک ماه پس از قتل عام پاریس، بیش از 14 غیرنظامی بی گناه در تیراندازی سن برناردینو در نزدیکی لوس آنجلس تازه ترین تلفات جنگ ایدئولوژیکی است که اسلامگرایان افراطی علیه تمدن سکولار راه انداخته اند (1). نه تنها بایستی این جنایات را محکوم کنیم بلکه لازم است از خود بپرسیم که چرا روش های مقابله با این جنگ ایدئولوژیک ناموفق بوده اند (2).
 
وقتی به تجربه مهاجران تازه وارد در اروپا و آمریکا نظر افکنیم تبعیض زیرکانه ای را می بینیم که عامل اصلی رادیکال شدن آنهاست. قوانین پیشرفته و طرد تبعیض قانونی دستاورد غرب است اما متأسفانه نتیجه آن همه، تبعیض های زیرکانه است.
 
از سوی دیگر، باید به مسلمانانی که از تبعیض زیرکانه در جامعه و محیط کار خود در غرب ناراحتند بگویم که بدانند این امر به دلیل مذهب آنها نیست و موارد مشابهی را کارگر مسیحی مکزیکی، جوان سیاه پوست آمریکایی و مهاجر غیرمسلمان خاورمیانه ای، تجربه می کنند. به سخنی دیگر، این جنگی مذهبی نبوده و تنها علیه مهاجران نیز در جریان نیست. در واقع این نوع تبعیض زیرکانه حتی در مورد ژورنالیستی نظیر اینجانب هم روی می دهد. راه حل اما خجالتی بودن و مثل بمب منفجر شدن و صدمه زدن به مردم بیگناه نیست، راه مقابله با این مسأله حرف زدن دوباره و دوباره علیه تبعیض زیرکانه است حتی اگر آنهایی که مقامات مسؤل هستند به حرف شما گوش نکنند (3).
 
وقت آن است که پرزیدنت اوباما هر دو طرف ماجرا را مورد خطاب قرار دهد و از طرح مسأله بعنوان موضوع کنترل اسلحه، دست بردارد. آنهایی که از تبعیض زیرکانه در مشقت هستند نیاز به حمایت دارند و پشتیبانی حقوقی با کیفیت، بسیار گران است و بیرون از حدود امکانات آنها و در شرایط فقدان چنان حمایتها، آنان در عکس العمل به تبعیض زیرکانه به تروریسم روی می آورند. تروریستها اسلحه بدست می آورند هر چه که قوانین کنترل اسلحه باشد. این فجایع دارد جوامع ما را از خاورمیانه تا اروپا و آمریکا از هم می پاشاند.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
سیزدهم آذر ماه 1394
December 4, 2015

پانویس:
 
1. CNN: San Bernardino shooting: Attacker pledged allegiance to ISIS, officials say
 
2. از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm  
 
3. حق کار، حق دگراندیشان، در آمریکا و ایران
http://www.ghandchi.com/1044-right-to-work.htm
 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

San Bernardino Shows an Ideological War
Sam Ghandchi
http://www.ghandchi.com/1056-san-bernardino-english.htm

سن برناردینو بیان جنگی ایدئولوژیک است
http://www.ghandchi.com/1056-san-bernardino.htm

Less than a month since the Paris massacre by Daesh, death of more than 14 innocent civilians in San Bernardino shooting near Los Angeles is the latest casualty of an ideological war waged by Islamist extremism on secular civilization (1). Not only we have to condemn these atrocities, we need to ask why the methods to deal with this ideological war are not succeeding (2).
 
When looking at the experience of new immigrants in Europe and the US, subtle discrimination is a major contributor to individuals getting radicalized. It is an achievement in the West that the laws are very advanced and reject discrimination but the unfortunate result is that all discrimination has become subtle.
 
On the other hand, I need to tell those Muslims who are disgruntled by subtle discrimination in society and at their workplace in the West to know that this is not because of their religion, and the same is experienced by a Christian Mexican worker, an American Black youth or a non-muslim immigrant from the Middle East. In other words, this is not a religious war and is not just against immigrants. Actually the subtle discrimination even happens to a journalist like myself. The solution is not to be timid and explode like a bomb to hurt innocent people, the way to deal with the problem is to speak up over and over against subtle discrimination even if those in charge do not listen (3).

It is time that President Obama to address both sides of the story and stop talking as if the problem is about gun control. Those who suffer from subtle discrimination need support and quality legal support is expensive beyond their means and in its absence they respond to subtle discrimination with terrorism. The terrorists will get the weapons no matter what the gun control laws are. We need to address both the subtle discrimination and this ideological war of Islamist extremism. These calamities are tearing apart our societies from Middle East to Europe and the U.S.

Hoping for a democratic and secular futurist republic  in Iran,

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
December 4, 2015

Footnotes:

1. CNN: San Bernardino shooting: Attacker pledged allegiance to ISIS, officials say
http://www.cnn.com/2015/12/04/us/san-bernardino-shooting

2. From NY to Paris, 15 Years of Terror
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris-english.htm

3. Right of Dissenters to Work, in U.S. and Iran
http://www.ghandchi.com/1044-right-to-work-english.htm 


Featured Topics
http://featured.ghandchi.com 
 

----------------------
http://www.iranscope.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

بايگانی وبلاگ